Navodila glede izrednih vstopov v SB Celje v času poostrenih varnostnih ukrepov

09. 03. 2020 ob 13:02

Obisk v primeru težkega zdravstvenega stanja pacienta

 • V primeru težkega zdravstvenega stanja, zdravnik z bolnišničnega oddelka na katerem se zdravi pacient, o tem obvesti svojce po telefonu, se dogovori z njimi o možnosti obiska in jim posreduje telefonsko številko za nadaljnje informacije.
 • Svojci v bolnišnico vstopajo skozi vhod št. 20 (vhod v urgentni center), kjer se javijo sestri, ki opravlja epidemiološko triažo. Ta na oddelku, na katerem je nameščen pacient preveri upravičenost njihovega obiska in obiskovalce napoti nanj.
 • Posameznega pacienta lahko dnevno obiščeta največ 2 osebi, obisk lahko traja največ 10 minut dnevno, obiskovalci pa morajo obvezno uporabljati zaščitno masko. Prejeli jo bodo ob vstopu v bolnišnico.
 • Paciente lahko obiščejo le zdravi obiskovalci, brez znakov respiratorne okužbe in ne sodijo v skupino tesnih kontaktov (izpostavljenost potrjenemu ali verjetnemu primeru COVID-19, ki se je zgodila v obdobju 14 dni po nastopu bolezni pri pacientu s potrjenim ali verjetnim COVID-19).

Urejanje postopkov in dokumentacije v primeru smrti in slovo od pokojnega

 • O smrti pacienta svojce po telefonu obvesti zdravnik z bolnišničnega oddelka, na katerem se je pokojni zdravil. Posreduje jim tudi kontaktno številko oddelka za nadaljnje potrebne informacije.
 • Postopke urejanja dokumentacije po smrti (odstop od obdukcije, informacije,..) lahko urejata največ 2 osebi, ki morata biti zdravi, brez znakov respiratorne okužbe in ne sodita v skupino tesnih kontaktov (izpostavljenost potrjenemu ali verjetnemu primeru COVID-19, ki se je zgodila v obdobju 14 dni po nastopu bolezni pri bolniku s potrjenim ali verjetnim COVID-19).
 • Svojci v bolnišnico vstopajo skozi vhod št. 20 (vhod v urgentni center), kjer se javijo sestri, ki opravlja epidemiološko triažo. Ta na oddelku, na katerem je umrl pacient preveri upravičenost njihovega obiska in obiskovalce napoti nanj.
 • Svojci pokojnega morajo prav tako uporabljati zaščitno masko. Prejeli jo bodo ob vstopu v bolnišnico.
 • Svojci se lahko od pokojnega poslovijo na Oddelku za patologijo po predhodnem telefonskem dogovoru na telefonski številki 423 36 43
 • Na Oddelek za patologijo vstopijo skozi vhod št. 15.

 

Vnos osebnih stvari hospitaliziranim pacientom

Hospitalizirani pacienti so v bolnišnici oskrbljeni z vsem kar potrebujejo, zato vnos hrane, pijač, cvetja, časopisov ipd. ni mogoč. V bolnišnico se lahko prinesejo le: 

 • osebne stvari, ki so namenjene nujnim potrebam pacientov,
 • osebne stvari, ki nimajo večje vrednosti.

Te osebne stvari svojci prinesejo v zaprti kuverti ali vrečki na vhod št. 1 in jih izročijo epidemiološki triažni sestri vsak delovnik med 9. in 14. uro.

Ob prevzemu se naredi zapisnik, ki se nato posreduje pacientu na oddelek, kjer se z njegovim podpisom potrdi sprejem (potrjen zapisnik se vloži v medicinsko dokumentacijo pacienta na oddelku).