Nenujne zdravstvene storitve, ki jih pacienti uveljavljajo v ambulantah Enote za splošno nujno medicinsko pomoč v Urgentnem centru Celje, so od 30. 7. 2018 naprej plačljive

25. 07. 2018 ob 03:11

Vse od začetka delovanja celovitega Urgentnega centra Celje, v Splošni bolnišnici Celje beležimo veliko rast števila obiskov pacientov v ambulantah splošne nujne medicinske pomoči (SNMP) Urgentnega centra Celje. Povprečno dnevno število pacientov, ki so obravnavani v teh ambulantah, se je v letu 2017 glede na leto 2016 povečalo za skoraj 25 %, v prvih šestih mesecih letošnjega leta pa beležimo še dodatno 10 % rast.

 

Opažamo, da zdravstvene težave velike večine teh pacientov ne zahtevajo nujnega zdravljenja v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in bi jih pacienti lahko urejali pri izbranem osebnem zdravniku ali v lokalnem zdravstvenem domu. Zato smo se v Splošni bolnišnici Celje odločili, da bomo, v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, od 30. 7. 2018 naprej, od pacientov, ki bodo v ambulantah SNMP uveljavljali nenujne zdravstvene storitve, zahtevali plačilo storitev. S tem želimo omejiti delež nenujnih zdravstvenih obravnav in tako izboljšati dostopnost oz. skrajšati čas obravnave tistih, katerih zdravstveno stanje zahteva nujno zdravljenje.

 

Enota za splošno nujno medicinsko pomoč je organizirana za izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in zdravstvene ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življenjsko ogrožena, oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti.

 

Nujnih storitev opredeljenih v 103. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravil OZZ) ni potrebno plačati, če ima pacient urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Pravila ZZZS (252. člen Pravil OZZ) pa določajo, da lahko izvajalec zdravstvene dejavnosti zahteva celotno ceno storitev, ki jih zavarovana oseba uveljavlja pri zdravniku, ki ni njen osebni zdravnik in ne gre za nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.

 

V urgentni ambulanti pacienti tudi ne morejo dobiti napotnic za naročene preglede, receptov za zdravila, ki jih redno jemljejo in zdravniška potrdila.

 

Pacienti, ki bodo želeli biti pregledani v ambulanti SNMP, bodo poslej morali izpolniti izjavo in s podpisom potrditi, da soglašajo z možnostjo, da bodo v nenujnih primerih plačniki storitev. Presojo ali gre za uveljavljanje nujne ali nenujne zdravstvene storitve bo opravil zdravnik, ki bo pacienta obravnaval v ambulanti.

Cenik storitev v ambulanti Enote za splošno nujno medicinsko pomoč