Nova označitev delovnih prostorov bolnišnične poliklinike

28. 06. 2017 ob 13:48
V času priprav na uvedbo elektronskega vpisa pacientov, ki bo predvidoma začel delovati sredi julija, smo v Splošni bolnišnici Celje na novo označili prostore bolnišnične poliklinike v katerih opravljamo dejavnost specialističnih ambulant in diagnostike.

Zaradi lažje orientacije smo oblikovali posamezne prostorske enote, ki smo jih poimenovali trakti in v vsakem od traktov številčenje začeli s številko 1. V nadaljevanju vam predstavljamo tloris traktov A, B, C, D, E, F in G ter seznam starih in novih oznak ambulantnih in diagnostičnih prostorov.

TRAKT A

Ambulanta/diagnostika

Stara oznaka

Nova oznaka

Nevrološka ambulanta

46

A1

Nevrološka ambulanta

47

A2

Obsevalna terapija – Dermatologija

48

A3

Specialistični dermatološki laboratorij

49

A4

Dermatološka Ambulanta

50

A5

Dermatološka kontrolna ambulanta

Dermatološka triažna ambulanta

51

A6

Otroška dermatološka ambulanta

52

A7

Dermatološka ambulanta za operativne  posege

53

A8

Kardiološka ambulanta I

54

A9

Kardiološka ambulanta II

55

A10

Antikoagulacijska ambulanta

56

A11

Spirometrije

57

A12

EKG

58

A14

Holter: 24-urni EKG in 24-urni RR

59

A15

Cikloergometrija II

60

A16

Cikloergometrije I in TILT test

62

A17

UZ srca I

63

A18

UZ srca II

64

A19

Ambulanta maksilofaciakne in oralne kirurgije

65

A20

OP soba maksilofacialne in oralne kirurgije

66

A21

Nevrofiziološka diagnostika: EMG

67

A22

Nevrofiziološka diagnostika : EEG, EP

68

A23

Odvzem krvi

Brez oznake

A24

Ambulanta za bolezni ledvic

Brez oznake

A25

 

TRAKT B

Ambulanta/diagnostika

Stara oznaka

Nova oznaka

Hematološka ambulanta

Internistična onkološka ambulanta

1

B1

Revmatološka ambulanta

2

B2

Ambulanta za plastično in rekonstruktivno kirurgijo in kirurgijo roke I in II

4

B3

Ambulanta otroškega oddelka kirurških strok

5

B4

Urološka ambulanta

6A

B5

Urološka ambulanta

6

B6

Ambulanta za ortopedijo in športne poškodbe I

7A

B7

Ambulanta za ortopedijo in športne poškodbe II

8A

B8

Mavčarna

9

B9

Urološki oddelek – endoskopska soba

39

B10

Urološka ambulanta II

40

B11

Ambulanta za splošno in abdominalno kirurgijo – funkcionalna diagnostika

41

B12

Gastroenterološka endoskopska diagnostika – otroške endoskopije

42

B14

Gastroenterološka endoskopska diagnostika – gastroskopije

43 kabina

B15

Gastroenterološka endoskopska diagnostika - gastroskopije

44 kabina

 

B16

Gastroenterološka endoskopska diagnostika - kolonoskopije

44

B17

Urinski laboratorij

45

B18

 

TRAKT C

Ambulanta/diagnostika

Stara oznaka

Nova oznaka

UZ dojk in mehkih delov

36

C1

UZ III

36A

C2

Mamografija

35

C3

DORA

Brez oznake

C4

Gastroenterološka RTG diagnostika

33

C6

RTG – travmatološka diagnostika II

31

C7

RTG – travmatološka diagnostika III

30

C8

RTG – travmatološka diagnostika I

29

C9

Denzitometrija

27

C10

Ambulanta za UZ diagnostiko prebavil

26

C11

 

TRAKT D

Ambulanta/diagnostika

Stara oznaka

Nova oznaka

Pediatrični urgentni center

11

D1

Pediatrični urgentni center

12A

D2

Pediatrični urgentni center

12

D3

Pediatrični urgentni center – sprejem

12B

D4

CT

18

D7

MR

Kabina 18C

D8

MR

Kabina 18D

D9

Ambulanta za maksilofacialno in oralno krirgijo

69

D10

Gastroenterološka ambulanta

21

D11

Ambulanta za splošno in abdominalno kirurgijo

23

D12

 

TRAKT E

Ambulanta/diagnostika

Stara oznaka

Nova oznaka

Diabetološki center

 

E1

Endokrinološka ambulanta

 

E2

Oddelek za medicinsko rehabilitacijio

 

E3

 

 

TRAKT F

Ambulanta/diagnostika

Stara oznaka

Nova oznaka

Septični OP blok

20

F1

Sprejemna soba

37

F2

Travmatološka kontrolna ambulanta

25

F3

Travmatološka kontrolna ambulanta

24

F4

Žilni center – ambulanta za UZ diagnostiko

70

F5

Žilni center – ambulanta za presejalne teste

71

F6

Žilni center -  ambulanta za bolezni ožilja

                      ambulanta za žilno kirurgijo

72

F7

 

TRAKT G

Ambulanta/diagnostika

Stara oznaka

Nova oznaka

Oddelek za nuklearno medicino – čakalnica

5

G1

Oddelek za nuklearno medicino – diagnostika II

4

G2

Oddelek za nuklearno medicino – diagnostika I

3

G3

Oddelek za nuklearno medicino - ambulanta za bolezni ščitnice

2

G4

Oddelek za nuklearno medicino – pisarna

1

G5

Skeletna TRG diagnostika

11

G6

Plučna RTG diagnostika

10

G7

Priprava pacientov

9

G8

Interventna radiologija

8

G9