Od 19. 10. 2020 je omejen program nenujnih zdravstvenih storitev. Obravnavo bodo lahko opravili le tisti pacienti, ki jih bomo na pregled, diagnostiko ali poseg ponovno osebno povabili.

20. 11. 2020 ob 11:56

Zaradi vedno večjih potreb po hospitalni obravnavi pacientov s COVID-19 bomo v Splošni bolnišnici Celje v prihodnjih dneh širili kapacitete za obravnavo teh pacientov, tako na navadnih bolniških posteljah kot tudi na intenzivnih bolniških posteljah. Zaradi reorganizacije bolnišnice pa bomo v skladu z odredbo Ministrstva za zdravje, s ponedeljkom, 19. oktobra 2020 začeli z zmanjševanjem izvajanja nenujnih zdravstvenih storitev. Zmanjševanje nenujnih zdravstvenih storitev bo potekalo postopoma in selektivno.

Zaradi kratkega časovnega okvira, v katerem se organizacija našega dela v zadnjem mesecu spreminja, in omejenih kadrovskih resursov, o spremembi ne moremo obveščati vseh pacientov, ki imajo v prihodnjih dneh razpisane termine za obravnavo v bolnišnici. Zato do preklica takšnega načina velja, da bomo vse paciente, ki bodo obravnavo v Splošni bolnišnici Celje lahko opravili, osebno kontaktirali in povabili na pregled, diagnostiko ali poseg. Ti pacienti bodo prejeli navodila o terminu izvedbe.

Vse ostale paciente, ki jih naše osebje ne bo kontaktiralo prosimo, da v bolnišnico ne prihajajo, četudi imajo vabila s termini za obravnavo. Naše osebje je s takšnim načinom dela že pričelo, zato bodo o veljavnih terminih zagotovo obveščeni tudi pacienti, ki imajo termine v začetku prihodnjega tedna.

Vsem pacientom, ki bodo kljub temu v dvomu, predlagamo, da svoje vprašanje skupaj s kontaktnimi podatki (št. telefona) pošljejo na e-naslov: enarocanje@sb-celje.si in v roku 24 ur oz. prvi naslednji delovni dan bodo prejeli odgovor, če bodo zdravstveno storitev lahko opravili.

Vse, ki bodo v prihodnjih dneh prihajali v bolnišnico, prosimo za spoštovanje navodil in odgovorno ravnanje, s katerim ščitijo tako sebe kot druge.