Odvzem brisa za testiranje na okužbo z novim koronavirusom zaradi medicinske indikacije

09. 09. 2020 ob 11:32

Na vstopni točki ni osebnega naročanja na odvzem brisa na okužbo z novim koronavirusom! 

Posamezniki, ki imajo znake okužbe s koronavirusom (kašelj, vročina, oteženo dihanje), morajo najprej poklicati osebnega zdravnika ali drugega zdravnika v področnem zdravstvenem domu (tudi v okviru dežurnih ambulant teh zdravstvenih domov), ta pa na osnovi kliničnih podatkov oceni ali bolnik izpolnjuje kriterij za odvzem brisa. Zdravnik nato sam pokliče v bolnišnico in dogovori vse potrebno.

Za paciente, ki imajo izbranega osebnega zdravnika v Zdravstvenem domu Celje, velja navodilo, da v času delovanja ZD Celje (delovniki med 7. in 20. uro) prav tako pokličejo izbranega osebnega zdravnika. V času, ko ambulante ZD Celje ne delujejo, to je med delavniki v času med 20. in 7. uro ter v soboto in nedeljo cel dan, pa pokličejo telefonsko št. ☎️ 030 203 892, na kateri bo preveril potrebo po odvzemu brisa zdravnik Službe nujne medicinske pomoči UCC.

Z izvidi testiranj seznanimo vse paciente, tako tiste s pozitivnim kot z negativnim izvidom. Zaradi povečanega števila odvzetih brisov smo nekoliko spremenili sistem obveščanja pacientov. Od vključno 9. 9. 2020 dalje, vse paciente, ki jim je bil odvzet bris na COVID19 v SB Celje in pri katerih pridobimo POZITIVNI izvid, o rezultatu obvestimo v roku 24 ur po odvzemu brisa na posredovano kontaktno telefonsko številko. Pacienti z NEGATIVNIM izvidom brisa so o rezultatu obveščeni pisno po pošti.

Laboratorij Oddelka za medicinsko mikrobiologijo NLZOH telefonskih informacij o rezultatih preiskave ne podaja. 

7. septembra 2020 nas je mikrobiološki laboratorij NLZOH obvestil, da je zaradi povečanega števila vzorcev za preiskavo na SARS-CoV-2 možno podaljšanje časa do izdaje izvidov.