Organizacija antikoagulantne ambulante v času epidemije

15. 03. 2020 ob 03:39

Zaradi razglasitve epidemije s COVID-19 z dne 16.3.2020 reorganiziramo delo v antikoagulantni ambulanti SB Celje na naslednji način:

  1. Kontrolni pregledi pri pacientih, ki imajo direktne oralne antikoagulante (Pradaxa, Eliquis, Xarelto) ali nizkomolekularne heparine se odpovedo, v premeru težav oz. potrebnih dodatnih informacij, naj pacienti pokličejo na telefonsko številko ambulante (03-423-3455 med 9.00-10.30) oz. naj njihovi izbrani osebni zdravniki opravijo konzultacijo z zdravnikom na tak način, da pokličejo na telefon antikoagulacijske ambulante (03-423-3455 med 11.00-12.00), pustijo podatke bolnika in svoj telefon na katerega so dosegljivi v delovnem času. Klic jim bo vrnil zdravnik subspecialist antikoagulacije znotraj 24 ur. Klice bolnikov bo triažirala medicinska  sestra. V kolikor bo ocenila, da potrebujejo pogovor z zdravnikom, bo vzela njihovo številko in jih bo poklical zdravnik v roku 24 ur.
  2. Kontrolni pregledi pri pacientih, ki prejemajo antagoniste vitamina K (Marevan, Sintrom) se izvajajo na predhodno določene temine na način, da se pacienti pridejo na odvzem krvi v predpisanem časovnem terminu v kontejner pred Urgentnim centom Celje, ki bo označen z »odvzem krvi«, nato odidejo domov. Za izvid, shemo terapije in datum kontrole bodo poklicali na telefonsko številko ambulante (03-423-3455 med 13.30-15.30).
  3. V času epidemije bolnikov ne naročamo in ne sprejemamo novih bolnikov.
  4. Način vodenja bolnikov, ki se vodijo na daljavo se ne spremeni.
  5. Konziliarne napotitve se zmanjšajo na najnujnejši minimum, ker v ambulanti ne bo      prisotnega zdravnika in ne bo možna izdaja pisnih konziliarnih mnenj. V primeru nujnega konziliarnega posveta znotraj bolnišnice, specialist, ki želi konzultacijo pusti telefonsko številko in se mu vrne klic znotraj 24 ur.

V izjemnih primerih, če zdravnik specialist antikoagulacije ob telefonskem posvetu ugotovi, da bolniki nujno potrebujejo bolnišnično obravnavo, bo svetoval napotitev v Urgentni center Celje v ambulantno za internistično nujno pomoč (Enota za bolezni).

Za zunanje klice bo omenjena telefonska številka odprta samo ob omenjenih urah na delovne dneve, ob drugih urah bo odprta samo za znotrajbolnišnične konzultacije.