S potrditvijo prve etape je projekt Nadomestne novogradnje v Splošni bolnišnici Celje dokončno dobil zeleno luč

12. 04. 2018 ob 12:57

Sredi marca 2018 smo od Ministrstva za zdravje prejeli potrditev sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila za etapo 0, ki predstavlja izvedbo pripravljalnih del za projekt nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje. Včeraj pa nam je ministrstvo poslalo še potrjen sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo etape 1 tega projekta. Medtem, ko je javno naročilo za izbiro izvajalcev del za etapo 0 tik pred objavo, s potrditvijo sklepa začenjamo s postopki priprave javnega naročila tudi za etapo 1. Ta etapa pomeni izgradnjo stavbe na prostih površinah do tretje podaljšane gradbene faze vključno z dokončano in opremljeno kletjo s pritličjem.  

 

Potrjenih sklepov za začetek izgradnje nadomestne novogradnje smo v celjski bolnišnici zelo veseli, saj nam prinašata obet za razrešitev težke prostorske problematike, na katero opozarjamo že vrsto let. Več kot polovica bolnišničnih oddelkov v Splošni bolnišnici Celje namreč deluje v zastarelih prostorih, ki ne izpolnjujejo sodobnih namestitvenih in delovnih standardov. Stare stavbe, najstarejša je stara 130 let, iztrošena oprema in pomanjkanje prostorskih kapacitet, pa tudi ovirajo nadaljnji razvoj zdravstvene dejavnosti.

 

Ocenjena vrednost javnega naročila za etapo 0 znaša 3,3 mio € z DDV, za etapo 1 pa skoraj 24 mio € z DDV. Vire za financiranje investicije bo zagotovila država iz proračunskih sredstev v letih  2018-2021.     

 

Načrtovana investicija prinaša dokončno rešitev prostorsko ustrezne, zanesljive in varne zdravstvene oskrbe prebivalcev širše celjske regije, poleg tega pa naši bolnišnici omogoča nadaljnji strokovni razvoj.