Samoplačniški odvzem brisa na COVID19

12. 05. 2020 ob 10:25

Na samoplačniški odvzem brisa COVID19 se lahko naročite od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro na telefonsko številko 070 457 664.

Na odvzem brisa se morate naročiti vsaj 48 ur pred predvidenim terminom za odvzem brisa.

Cena samoplačniškega testiranja na COVID19 je 94 €.

Ob naročilu posredujete naslednje podatke:

  • ime in priimek
  • naslov stalnega bivališča
  • datum rojstva
  • elektronski naslov in telefonska številka za potrebni kontakt
  • opredelite način prevzema izvida (osebni ali elektronski)

Izvid boste prejeli v roku 48 ur od odvzema brisa. Ponj lahko pridete osebno ali pa ga boste prejeli po elektronski pošti. 

Posamezniki, naročeni na samoplačniški odvzem brisa, morajo pred prihodom na odvzem brisa opraviti plačilo storitve.

Podatki za plačilo te storitve so:

Namen plačila: samoplačniški bris za .... (ime in priimek osebe, pri kateri bo opravljen odvzem brisa)

Koda namena: SUPP

IBAN prejemnika: SI56-0110-0603-0276-827

BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

Referenca prejemnika: SI00 8090-120300

Prejemnik: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

S potrdilom o plačilu samoplačniške storitve (potrdilo o plačani položnici, kopija bančnega nakazila,...) posamezniki ob naročenem terminu pridejo na triažno točko pred Urgentnim centrom Celje (pred vhodom št. 19), kjer jih bodo usmerili na mesto za odvzem brisa. Brez potrdila o plačilu, storitve ne bo mogel opraviti.

V primeru, da pacient pred prihodom ne bo opravil plačila storitve, bo storitev lahko plačal na blagajni v glavni avli poliklinike v času delovanja blagajne (od ponedeljka do petka med 7. in 11. uro in med 11.30 in 15. uro), vendar pa bo moral pred vstopom v bolnišnico izpolniti vprašalnik in opraviti epidemiološko triažo. Vse zato pozivamo, da plačilo izvedejo pred prihodom na odvzem in na drugih, za opravljanje teh storitev, primernejših mestih.