Sistemsko zdravljenje onkoloških bolnic in bolnikov z rakom na dojki in črevesju tudi v Celju

13. 06. 2013 ob 12:30
Z vzpostavitvijo enote, ki smo jo poimenovali Dnevna bolnišnica, smo maja v Splošni bolnišnici Celje začeli z izvajanjem sistemskega zdravljenja bolnic in bolnikov z rakom na dojki in črevesju. Letos bomo v njej obravnavali približno 100 bolnikov.
V sklopu Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) je izdelan načrt decentralizacije sistemskega zdravljenja onkoloških bolnikov, ki med drugim predvideva ureditev te dejavnosti tudi v določenih regijskih bolnišnicah. Tako smo v Splošni bolnišnici Celje pridobili program za sistemsko zdravljenje bolnic in bolnikov z rakom na dojki in črevesju. V letu 2013 tako predvidevamo, da bomo zdravili 62 bolnic z rakom dojke, pri katerih je predvidenih 435 aplikacij kemoterapije in 37 bolnic in bolnikov z rakom črevesja, pri katerih je predvidenih 262 aplikacij kemoterapije. S tem programom torej odpade vožnja rakavih bolnikov na Onkološki inštitut v Ljubljani, kar zanesljivo predstavlja pomemben dvig kvalitete življenja pri teh bolnikih in ne nazadnje tudi pomemben finančni prihranek za ZZZS.

Poleg kadrovskih je izvajanje novega programa prineslo tudi opremske, prostorske in organizacijske zahteve in spremembe. Maja 2013 smo tako na lokaciji bivšega Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo v Gizelini bolnišnici, odprli prenovljene prostore in jih povezali v novo enoto, ki smo jo poimenovali Dnevna bolnišnica. Ta sicer organizacijsko sodi v okvir Oddelka za hematologijo in onkologijo, ki bo zagotavljal bolniški in negovalni kader. Dnevna bolnišnica bo v začetku delovala v rednem delovnem času od ponedeljka do petka.

Enota obsega sobo za posege, v kateri je predvidena obravnava bolnikov s hematološkimi obolenji (punkcije kostnega mozga,..), ambulantni prostor za preglede bolnikov pred aplikacijo terapije, čakalnico, sanitarije za bolnike in osebje, oddelčni arhiv, prostor za pripravo materialov in zdravil, skladišče in seveda glavni funkcionalni prostor – prostor za aplikacijo zdravil. Le-ta je razdeljen na 2 dela, v prvem je 5 mest za aplikacijo, v drugem pa je eno mesto, ki je posebej urejeno za bolnike, ki imajo multirezistentne bakterije (MRSA, ESBL). Vsa mesta so opremljena s počivalniki oz. bolniškimi posteljami. Poleg ureditve prostorov, smo morali pripraviti tudi številne organizacijske spremembe, od načina naročanja bolnic in bolnikov, napotitev v laboratorij, način naročanja in priprave zdravil v Lekarni.

Poleg omenjenega programa, nameravamo v Dnevno bolnišnico prenesti tudi nekatere aktivnosti, povezane z aplikacijami zdravil po ostalih oddelkih (biološka in hormonska zdravila) in združitev nadomeščanja krvi in krvnih komponent pri ambulantnih bolnikih. Zagotovo takšen način obravnave predstavlja novost pri organizaciji dela v SB Celje, upamo pa, da mu bo v prihodnosti sledilo še več programov.

Psihosocialna podpora za bolnike in svojce

V okviru projekta »Organizacija in izvedba psihosocialne oskrbe onkoloških bolnikov ter dolgotrajno bolnih otrok in mladih v celjski regiji« so tako bolnikom kot tudi svojcem bolnikov z onkološkimi obolenji v SBC od aprila 2014 naprej na voljo strokovnjaki s področja psihoterapevtske znanosti za pogovor. V društvu Srečališče na Vodnikovi 13 poteka več različnih skupin. Zahtevno je biti sam, ko se nam zamajejo temelji, na katerih smo gradili svoje življenje. Ko zbolimo, smo ranljivi, pojavljajo se čustva, s katerimi je težko živeti in so lahko ovira na poti k okrevanju. Za pogovor se lahko dogovorite z osebjem Oddelka za hematologijo in onkologijo. Lahko tudi pokličete v Srečališče in se za pogovor dogovorite kar v prostorih društva na Vodnikovi 13 v centru Celja, kjer boste izvedeli tudi vse o možnostih vključitve v skupino ljudi s podobno izkušnjo bolezni.
Kontaktni podatki Ana: 041 454 415, Sabina 031 512 285 e-pošta: info@srecalisce.si, spletna stran: www.srecalisce.si Več o projektu:

Na voljo so naslednje oblike podpore:
  • individualni pogovori na Oddelku za hematologijo in onkologijo v Splošni bolnišnici Celje. Dvakrat na teden je tako bolnikom kot svojcem na oddelku na voljo strokovnjak za dušo, psihoterapevt za pogovor, podporo pri reševanju konkretnih življenjskih problemov, ali za razbremenitev čustvenih stisk.
  • individualni pogovori v prostorih društva na Vodnikovi 13 v Celju so za tiste, ki trenutno niso na zdravljenju, oziroma nimajo stika s SBCelje. Termini so vsi po predhodnem dogovoru.
  • posveti, na katerih je lahko prisotna vsa družina.Za termin družinskega svetovanja se dogovorimo po telefonu ali e-pošti, izvaja se v prostorih društva.
  • skupine bolnikov, v katere se lahko vključijo tako aktualni bolniki kot tudi tisti, ki so bitko z rakom že dobili, pa je pustila (telesne in) duševnebrazgotine. Skupine se dogajajo v prostorih društva na Vodnikovi 13 v Celju.
  • skupine za starše/otroke bolnih, kjer si prizadeti svojci izmenjajo izkušnje in se razbremenijo. Pod strokovnim vodstvom osvajajo spretnosti, ki jim lahko pomagajo kar najbolje podpreti bolnega družinskega člana.
  • skupine za sorojence bolnih. Samo nekdo, ki je odraščal v podobni situaciji, ve, kako te zaznamuje imeti bolnega brata in sestro. Živeti v strahu in skrbi za njegovo/njeno zdravje in življenje ter dajati sebe znova in znova na stran.
  • Skupina pod strokovnim vodstvom omogoča oblikovanje s težkimi okoliščinami manj obremenjene identitete. Namen dela s to skupino otrok in mladostnikov je omogočiti udeležencem večjo svobodo odločanja, izbiranja ter več ravnotežja v odnosih v nadaljnjem življenju.
  • skupine za bolne otroke omogočajo otrokom, da se družijo, igrajo in ustvarjajo v okolju, kjer so sprejeti in razumljeni brez mnogih besed.
  • skupine za bolne mladostnike nudijo mladim ljudem priložnost za konstruktiven pogled na življenje ter poligon za učenje socialnih spretnosti.
  • več-družinske skupine. To je posebna, izjemno učinkovita oblika dela z več družinami hkrati, ki se bo dogajala občasno, zato vse zainteresirane vabimo k informativni prijavi.