Splošna bolnišnica Celje je prejela nagrado za Energetsko učinkovito podjetje

11. 04. 2018 ob 08:15

Splošna bolnišnica Celje se je prijavila na razpis za energetsko nagrado v kategoriji energetsko učinkovito podjetje, ki sta ga tudi letos objavila časnik Finance in Inštitut Jožef Štefan. Na 20. Dnevih energetike v Portorožu, smo na slovesni razglasitvi prejeli prvo nagrado v tej kategoriji.  

 

Energetsko sanacijo bolnišnice so omogočila nepovratna sredstva

 

Naša bolnišnica je leta 2013 izvedla obsežno energetsko sanacijo. V njej smo med drugim obnovili ovoj objekta T, zamenjali stavbno pohištvo na objektu Gizela, zamenjali klimatske naprave, rekonstruirali objekt v katerem je Oddelek za patologijo in citologijo ter poskrbeli za primarno energetsko oskrbo z izgradnjo sistema SPTEH, posodobitvijo sedmih toplotnih podpostaj, posodobitvijo kotlovnice, rekonstrukcijo sistema za vzdrževanje tlaka in vzpostavitvijo centralnega nadzornega sistema.

 

Za financiranje sanacije smo pridobili slabe tri milijone evrov nepovratnih sredstev, od tega je bilo 85 odstotkov namenskih sredstev iz Kohezijskega sklada EU, preostalih 15 odstotkov pa iz virov slovenske udeležbe za kohezijsko politiko.

 

Po energetski sanaciji so skupni stroški energije upadli

 

Pred energetsko prenovo smo v bolnišnici uporabljali predvsem zemeljski plin in električno energijo. Po energetski sanaciji oziroma od leta 2014 naprej, bolnišnica dosega prihranke energije v višini povprečno 525 000 evrov na leto. Delež zemeljskega plina se je med vstopnimi energenti povečal s 74 na 99 odstotkov. Večji del oziroma 90 odstotkov v soproizvodnji proizvedene energije porabimo v bolnišnici. Soproizvodnja deluje v pasu, zato podnevi v konici obratovanja bolnišnice manjkajočo električno energijo kupujemo, ponoči pa presežke energije prodajamo.

 

Skupni stroški za energijo so do leta 2012 rastli, leta 2014 pa so se zaradi izvedbe projekta energetske sanacije znižali na raven iz leta 2004, čeprav so potrebe po energiji zaradi širjenja dejavnosti in uporabnih površin rasle. Dodatno smo rabo energije zmanjšali oziroma omejili še z vlaganji v sodobno tehnološko opremo.

 

Prvi energetski pregled smo v Splošni bolnišnici Celje opravili leta 1998. Pokazal je, da so stroški rabe energije pomenili dva odstotka celotnih prihodkov bolnišnice. Danes pomenijo 1,35 odstotka.

 

Centralni nadzorni sistem

 

Za povečanje energetske učinkovitosti je tehnološko postrojenje opremljeno s centralnim nadzornim sistemom, ki omogoča dostop do velikega števila podatkov o rabi energije in vode. Spremljanje teh podatkov, njihovo analiziranje in ukrepanje na podlagi izvedenih analiz nam omogoča optimiziranje izrabe energentov.