(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Izvajanje obveznega testiranja bolnišničnih pacientov v skladu z veljavnimi navodili

V SB Celje izvajamo obvezno testiranje naših pacientov v skladu z veljavnimi navodili. Več v nadaljevanju. Množičnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi za splošno populacijo ali samoplačnike ne izvajamo.

V skladu z novo uredbo, v bolnišnici testiramo vse paciente, ki so sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ne glede na izpolnjevanje P ali C pogoja. Prav tako pred posegom, pregledom ali aplikacijo zdravil testiramo paciente, ki prihajajo na posege ali preglede, pri katerih je večja nevarnost za prenos okužbe. Pacienti, ki morajo pred pregledom ali posegom opraviti hitro testiranje, so s tem seznanjeni ob prejemu vabila. Hitro testiranje opravijo pred pregledom ali posegom v zabojniku pred vhodom št. 6. Navodila glede testiranja prejmejo skupaj z vabilom.