(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si

Poslovanje SB Celje

Splošna bolnišnica Celje je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda. 

Tukaj najdete Statut in Strateški razvojni program SB Celje za obdobje 2019-2025 ter poslovna in finančna poročila.  

Podatki o realizaciji Enkratnih dodatnih programov (EDP) so objavljeni na podstrani Posebni programi.