ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Zaradi postavitve gradbišč in zaprtja dveh vhodov je dostop pacientov do nekaterih bolnišničnih stavb omejen ali spremenjen

V soboto, 18. januarja 2020 so se na območju bolnišnice začela postavljati gradbišča. Ta dan smo zaprli in zagradili tudi vhoda št. 7 in 9 A.

V drugi polovici oktobra 2019 se je s podpisom pogodbe zaključil javni razpis za izbor izvajalca del za izgradnjo etape 1 nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje. Izvajalci del – konzorcij podjetij Kolektor Koling, d. o. o., Medicoengineering, d. o. o. ter Pomgrad, d. d. – so bili uvedeni v posel in so začeli z izdelavo podrobne projektne dokumentacije. Na območju bolnišnice bodo 18. januarja 2020 začeli postavljati in organizirati gradbišča, najprej za posamezna potrebna pripravljalna dela, nato pa se bo v aprilu 2020 projekt nadaljeval s pričetkom nadgradnje in dozidave urgentnega centra do petega nadstropja.

 Gradbišča se bodo na območju bolnišnice odpirala in zapirala v skladu z napredovanjem izvajalcev del. Na spodnjem tlorisu so označena vsa gradbišča prve, začetne faze, ki je namenjena pripravljalnim delom. Ta bodo trajala predvidoma do 17. 4. 2020. Po tem datumu se bodo gradbišča sproti usklajevala skladno z napredovanjem gradbenih del izvajalca, vse do vzpostavitve končne organizacije gradbišča, namenjenega gradnji glavnega objekta.    

Izgradnja etape 1 nadomestne novogradnje bo potekala do februarja 2022. Z vsemi spremembami, ki jih bodo zahtevale nove faze gradnje, bomo javnost sproti obveščali preko medijev, bolnišnične spletne strani ter bolnišnične FB strani. 


 • Znak invalidskega vozička
 • Gradbišče
POMEMBNO OBVESTILO ZA INVALIDE, KI PRIHAJAJO NA OBRAVNAVO V BOLNIŠNICO!

 

Zaradi postavitve gradbišč so se na območju med najstarejšim delom bolnišnice (Gizelino bolnišnico) in stavbo urgentnega centra močno zmanjšale vozne površine, parkirnih površin pa tam praktično ni več.

Invalidom, ki prihajajo na obravnavo v ambulante in na oddelke, do katerih dostopajo skozi vhod št. 8, in sami ne zmorejo prehoditi poti od parkirišča pri uvozu z Oblakove ulice, svetujemo, da jih na obravnavo v bolnišnico pripeljejo spremljevalci. Ti jih lahko z vozilom pripeljejo do vhoda št. 8 ter vozilo nato odpeljejo z območja bolnišnice.      


 • Tloris območja z načrtovano nadomestno novogradnjo in gradbiščiTloris območja z načrtovano nadomestno novogradnjo in gradbišči
 • Gradbišča označena na fotografiji območjaGradbišča označena na fotografiji območja

Naslednja gradbišča bodo postavljena in odprta 18. januarja 2020:

 • Gradbišče 1. A: Približno polovica makadamskega parkirišča ob vratarnici na uvozu z Oblakove ulice bo zagrajena za potrebe namestitve gradbiščnih kontejnerjev. Gradbišče na tej lokaciji ostane do konca gradnje.
 • Gradbišče 1. B: Zelenica ob zgradbi infekcijskega oddelka bo zagrajena za potrebe namestitve gradbiščnih kontejnerjev. Gradbišče na tej lokaciji ostane do konca gradnje.
 • Gradbišče 1. C: Med zgradbo ginekološko-porodniškega oddelka in zgradbo, v kateri sta stari OP blok in dnevna bolnišnica, bo vzpostavljeno gradbišče. Izvajalci bodo na teh površinah uredili črpališče fekalnih vod, kanalizacijo, podzemne elektro in strojne napeljave, odstranili vhodni vetrolov v neonatalni odsek ginekološko-porodniškega oddelka ter dovozno cesto s pripadajočimi elementi med Ipavčevo ulico in najstarejšim bolnišničnim objektom, Gizelino bolnišnico. Dela naj bi bila zaključena predvidoma do 17. 4. 2020.
 • Gradbišče 1. D: Zaprto in zagrajeno bo območje pred vhodom št. 7, porušen bo vhodni portal, vhod pa za vedno zaprt. Na tej površini se bodo začela pripravljalna dela za izvedbo gradbene jame, saj bo tu stal nov objekt. Gradbišče bo na tem mestu vse do konca gradnje.
 • Gradbišče 1. E: Na tem območju bo postavljena gradbiščna ograja ter porušen stari objekt za hrambo medicinskih plinov. Navedena dela bodo opravljena do 2. 2. 2020. Tudi na to območje bo v nadaljnjih fazah segalo gradbišče novega objekta.
 • Gradbišče 1. F: 20. 1. 2020 bo na tem območju postavljena gradbiščna ograja, nato porušen obstoječi objekt skladišč in urejena talna vozna površina. Dela bodo zaključena do 2. 2. 2020, po tej površini pa bodo tekle transportne poti.

Predstavljena situacija gradbišč velja za prvo fazo, kasneje se bodo gradbišča usklajevala z napredovanjem del izvajalcev.


Večina pacientov bo poslej vstopala skozi vhod št. 1, ki je nasproti Zdravstvenega doma Celje

Zaprtje dveh vhodov (vhoda št. 7 in vhoda št. 9 A) v bolnišnično stavbo ter zagraditev velikega dela danes prostih površin bosta na območju bolnišnice presekala ustaljene komunikacijske poti tako pacientov in obiskovalcev kot tudi zaposlenih v bolnišnici. Tako za ene kot za druge zato vzpostavljamo nove poti. Nekatere bodo veljale le za čas gradnje objekta, druge bodo postale stalne.

Osnovna vodila pri tem so bila:

 • Pacienti, ki so do oddelkov in ambulant danes vstopali skozi vhod št. 7, bodo poslej v bolnišnico vstopali skozi vhod št. 1, od koder jih bomo z označbami vodili do teh delovišč.
 • Dostopi do drugih delov bolnišnice niso dovoljeni ne skozi Urgentni center ne skozi Ginekološko-porodniški oddelek.

 • Vhod št. 7Vhod št. 7 se za vedno zapira
 • Vhod št. 1Vhod št. 1

Vhod št. 7, skozi katerega so pacienti in obiskovalci primarno dostopali do centra za žilne bolezni, kardiološkega oddelka, oddelka za nuklearno medicino, oddelka za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, bo od 18. januarja 2020 naprej za vedno zaprt.

Pacienti in obiskovalci bodo odslej do teh oddelkov dostopali skozi vhod št. 1 (glavni vhod), od koder jih bodo do oddelkov in ambulant vodile oznake.

 • Vhod 9 AVhod 9 A do neonatalne ambulante se zapira
 • Vhod št. 9Starši z novorojenčki bodo do neonatalne ambulante vstopali skozi vhod št. 9

S postavitvijo gradbišča bo za čas gradnje zaprt tudi vhod št. 9 A, namenjen dostopu do neonatalne ambulante. Dostop do te ambulante bo skozi glavni vhod na ginekološko-porodniški oddelek tj. vhod št. 9.


 • Vhod št. 7Pešpot do novega vhoda št. 7 iz Ipavčeve ulice
 • Nov vhod št. 7Nov vhod št. 7

Za paciente, ki bodo prihajali na obravnavo v trakt L, v katerem so dnevna bolnišnica, protibolečinska in anesteziološka ambulanta, predvidoma pa bo v mesecu februarju na tej lokaciji začel delovati tudi ginekološki dispanzer, bomo iz Ipavčeve ulice odprli nov vhod, ki bo dobil številko zaprtega vhoda, to je 7. Na tem vhodu bo nameščen tudi vrstomat, da bodo pacienti lahko opravili registracijo.

Spremenjena bo tudi pot pacientov, ki obravnavo začnejo v kateri od ambulant na bolnišnični polikliniki, nadaljujejo pa jo v dnevni bolnišnici, v operacijski sobi za plastično ali žilno kirurgijo ter v anesteziološki ali protibolečinski ambulanti. Ti pacienti bodo do trakta L, v katerem so ti prostori, prišli po kletnih povezavah, navodila pa bodo dobili v ambulantah, ki jih tja napotijo.  

 • Vhod št. 8 v najstarejši objekt SB CeljeVhod št. 8 v najstarejši objekt SB Celje bo ves čas dostopen

Vhod št. 8, ki je vhod v najstarejši objekt naše bolnišnice, t. i. Gizelino bolnišnico, bo ves čas gradnje dostopen, vendar pa se bodo ob njem močno skrčile vozne in ostale proste površine. Te bodo omogočale samo dovoz in odvoz pacientov, parkiranja pa ne, zato bodo morali vsi, ki bodo pripeljali pacienta na obravnavo ali prišli ponj, območje z avtomobilom takoj zapustiti. Prav tako se bo, zaradi postavitve gradbišč na teh območjih, zmanjšalo število parkirnih mest za invalide znotraj območja naše bolnišnice, še posebej na območju gradnje.


 • Vhod št. 13
 • Dodatni vhod št. 13 ADodatni vhod št. 13 A

Za paciente in obiskovalce, ki bodo v bolnišnico prihajali iz smeri Kersnikove ulice, bomo dodatno označili še vhod nasproti vhoda št. 13 (pod nadhodom v neposredni bližini urgentnega centra) in jim tako skrajšali pot do centra za bolezni ožilja, kardiološkega oddelka ter oddelka za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo.