Dermatovenerološka ambulanta - kontrolna

Lokacija: bolnišnična poliklinika, trakt A, št. A5/1in trakt L, št. L1
Ambulanta je namenjena kontrolnim pregledom naročenih bolnikov. Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Ponedeljek 8.00 - 14.30

Maja Marovt, dr. med. ali Suzana Kunstek, dr. med. ali zdravnik po razporedu 

Torek 8.00 - 14.30 prim. mag. Ana Benedičič, dr. med. ali zdravnik po razporedu
Sreda 8.00 - 14.30 Nataša Koser-Kolar, dr. med. ali zdravnik po razporedu
Četrtek 8.00 - 14.30 Kristina Nikolajevič, dr. med. ali zdravnik po razporedu
Petek
         8.00 - 14.30

Mojca Sever, dr. med. ali zdravnik po razporedu


Čakalne dobe