Dermatovenerološka ambulanta - kontrolna

Lokacija: bolnišnična poliklinika, trakt A, št. A5, A5/1, A7
Ambulanta je namenjena kontrolnim pregledom naročenih bolnikov. Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Ponedeljek 8.00 - 14.30

Mojca Sever, dr. med. ali zdravnik po razporedu (samo prvi ponedeljek v mesecu, bradavice+kontrola)

Ponedeljek 12.30 - 14.30 Maja Marovt, dr. med. ali zdravnik po razporedu
Sreda 12.30 - 14.30 Ana Benedičič, dr. med. ali zdravnik po razporedu
Četrtek 8.00 - 14.30 Kristina Nikolajevič, dr. med. ali zdravnik po razporedu


Čakalne dobe