Osebje

Osebje

5 zdravnic specialistk

Mojca Sever, dr. med., specialistka dermatovenerologije,
prim. mag. Ana Benedičič, dr. med., specialistka dermatovenerologije,
Nataša Koser-Kolar, dr. med., speicalistka dermatovenerologije,
Maja Marovt, dr. med., specialistka dermatovenerologije,
Kristina Elena Nikolajević, dr. med., specialistka dermatovenerologije.

3 zdravnice specializantke
Tanja Prunk Zdravković, dr. med., specializantka dermatovenerologije,

Suzana Kunstek, dr. med., specializantka dermatovenerologije,

Eva Šibila, dr. med., specializantka dermatovenerologije.

5 diplomiranih medicinskih sester,
1 inženirka laboratorijske biomedicine,
10 srednjih medicinskih sester,
4 administratorke.