Osebje

Osebje

5 zdravnic specialistk:

Nataša Koser-Kolar, dr. med., specialistka dermatovenerologije,
Mojca Sever, dr. med., specialistka dermatovenerologije,
prim. mag. Ana Benedičič, dr. med., specialistka dermatovenerologije,
Maja Marovt, dr. med., specialistka dermatovenerologije,
Kristina Elena Nikolajević, dr. med., specialistka dermatovenerologije.

3 zdravnice specializantke:
Tanja Prunk Zdravković, dr. med., specializantka dermatovenerologije,
Suzana Kunstek, dr. med., specializantka dermatovenerologije,
Eva Šibila, dr. med., specializantka dermatovenerologije.

2 diplomirani medicinski sestri,
1 inženirka laboratorijske biomedicine,
3 srednje medicinske sestre,
2 administratorki.