Osebje

Osebje


11 zdravnikov specialistov ginekologije in porodništva
prim. Vladimir Weber, dr. med.,
Igor Pirc, dr. med.,
Ljiljana Pavičevič, dr. med.,
mag. Jakob Koren, dr. med.,
prim. Uršula Salobir Gajšek, dr. med.,
Barbara Klančnik, dr. med.,
Olivera Milanovič, dr. med.,
Nataša Brus, dr. med.,
Petra Šket, dr. med.,
asist. dr. Ratko Delič, dr. med.,
Metka Klemenšek, dr. med..

4 zdravnice specialistke pediatrije:
Ana Ilijaš Trofenik, dr. med.,
Sanja Trajković, dr. med., IBCLC
Mojca Mihelak, dr. med.,
Lea Školnik, dr. med..

6 zdravnikov specializantov,
29 diplomiranih medicinskih sester,
2 višji medicinski sestri,
55 zdravstvenih tehnikov,
1 bolničarka,
5 bolniških strežnic.