Osebje

Osebje


15 zdravnikov specialistov
prim. Matej Marinšek, dr. med., specialist interne medicine,
dr. Dragan Kovačič, dr. med., specialist interne medicine,
Sebastjan Ašenberger, dr. med., specialist pnevmologije
Metka Jazbec Čoh, dr. med., specialistka interne medicine,
Andrej Lipovšek, dr. med., specialist interne medicine,
Ksenija Rovan Krivec, dr. med., specialistka interne medicine,
Andreja Strmčnik, dr. med., specialistka interne medicine,
Petra Zagožen, dr. med., specialistka interne medicine,
Petra Žohar, dr. med., specialistka interne medicine,
Boštjan Bercko, dr. med., specialist interne medicine,
Mirej Vrabec, dr. med., specialiska interne medicine,
Ivana Sokolović, dr. med., specialistka interne medicine,
Nina Glavnik Poznič, dr. med., specialistka interne medicine,
Katja Triller, dr. med., specialistka pnevmologije,
Suzana Danojević, dr. med., specialistka interne medicine, 
Peter Benedičič, dr. med., specialist interne medicine.

5 zdravnikov specializantov,
1 magistra zdravstvene nege,
1 univerzitetni diplomirani organizator,
20 diplomiranih medicinskih sester,
1 višja medicinska sestra,

27 zdravstvenih tehnikov,
4 administratorke.