(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si

Negovalni oddelek

Negovalni oddelek nudi interdisciplinarno zdravstveno oskrbo pacientov, pri katerih sta akutna zdravstvena obravnava in diagnostika zaključeni, vendar zaradi socialnovarstvenih razlogov ali potrebe po rehabilitaciji niso primerni za odpust v domačo oskrbo. Cilj obravnave na negovalnem oddelku je doseči čim višjo stopnjo samooskrbe ter zagotoviti varen odpust v stabilnem zdravstvenem stanju v domače okolje ali socialnovarstveno ustanovo.

Zdravstvena oskrba na negovalnem oddelku je usklajena z zdravnikom, ki vas je obravnaval na akutnem oddelku naše bolnišnice ter vodjo zdravstvene nege negovalnega oddelka.

Prioritetne aktivnosti in cilji zdravstvene oskrbe so:

  • individualno planiranje in izvajanje zdravstvene nege, ki bo usmerjeno v vzpostavitev čim večje stopnje samooskrbe;
  • individualna zdravstvena vzgoja za vas ter za vaše svojce;
  • zdravstvena obravnava multidisciplinarnega tima, usmerjena v doseganje čim višje stopnje samooskrbe ter uspešne rehabilitacije v skladu z vašimi potrebami in zmožnostmi;
  • ureditev socialnovarstvenih razmer za odpust domov ali v socialnovarstveno ustanovo;
  • omogočiti aktivno sodelovanje vaših svojcev v procesu zdravstvene obravnave na negovalnem oddelku.

V primeru nenadne spremembe zdravstvenega stanja lahko lečeči ali dežurni zdravnik odredi premestitev na oddelek akutne obravnave znotraj naše bolnišnice. Na oddelku akutne obravnave bodo narejeni potrebni diagnostično-terapevtski postopki za izboljšanje vašega zdravstvenega stanja.

Kako do oddelka ?

Za svojce in obiskovalce:

Obiski na oddelku: 
Od ponedeljka do petka: od 15. do 16. ure
Sobota, nedelja, praznik: od 14. do 16. ure

Posredovanje informacij svojcem o pacientih:
Od ponedeljka do petka: od 11. do 12. ure

Informativni telefon: (03) 423 32 63

Glavna medicinska sestra oddelka
Marija Gobec, viš. med. ses.