Nevrološki oddelek

Nevrološki oddelek je po velikosti in pomenu tretji v Sloveniji. Dejavnost oddelka je usmerjena predvsem v zdravljenje cerebrovaskularnih obolenj, nevroloških obolenj s kroničnim potekom in epidemiološkim pomenom (epilepsija, demielinizacijska obolenja) ter degenerativnih obolenj (demence, ekstrapiramidalna obolenja). S svojimi storitvami oskrbuje regijo s približno 280.000 prebivalci. Z dežurno službo zagotavljamo 24-urno prisotnost nevrologa v bolnišnici. Letno na oddelku zdravimo približno 1.000 bolnikov in opravimo 9.000 ambulantnih pregledov. Ambulantna dejavnost poteka v nevrološki ambulanti in nevrofiziološkem laboratoriju. V okviru tega potekajo: - elektromiografija - EMG, - elektroencefalografija - EEG, - snemanje evociranih potencialov - EP. Oddelek ima 41 standardnih postelj.

 

Naročanje na specialistične preglede

Po pošti ali osebno z napotnico v nevrološki ambulanti št. 46 od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00 ure. Po telefonu od ponedeljka do petka:

  • na ambulantni pregled med 7.00 in 9.00 in med 13.00 in 14.30 na telefonski številki (03) 423 35 57,
  • na diagnostični pregled med 9.00 in 13.00 na telefonski številki (03) 423 34 95.

Pacienti se lahko naročijo tudi po pošti ali elektronski pošti na e-naslov: enarocanje@sb-celje.si .
Za informacije smo vam na voljo od ponedeljka do petka med 7.00 in 9.00 in med 13.00 in 14.30 na telefonski številki (03) 423 35 57. Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov je Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med..

Delovni čas in čakalne dobe

Za svojce in obiskovalce:

Obiski na oddelku: Od ponedeljka do petka: 16.00 - 17.00 ure Sobota, nedelja, prazniki: 14.00 - 15.00 ure
Posredovanje informacij svojcem o bolnikih: Od ponedeljka do petka: 10.30 - 10.45 ure
Informativni telefon:
ambulante (03) 423 35 57
oddelek     (03) 423 34 86

Predstojnica oddelka

asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med., specialistka nevrologije

Glavna medicinska sestra oddelka

Stanka Habjanič, viš. med. ses.