Nevrološka ambulanta

Delovni čas:

Dan v tednu Ambulanta Delovni čas ambulante Zdravnik
Ponedeljek št. 47

   7.30 - 10.00

Helena Skrt, dr. med.
Ponedeljek št. 47   10.00 - 13.00 vsi zdravniki specialisti ali specializanti
Ponedeljek št. 47   13.00 - 19.00 Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med.
Torek št. 47 8.00 - 11.00 Mag. Irenca Pustovrh, dr. med.
Torek št. 47 11.00 - 15.00 vsi zdravniki specialisti ali specializanti
Sreda št. 47 7.00 - 15.00 Miško Čanji, dr. med.
Sreda št. 72 10.00 - 13.00 vsi zdravniki specialisti ali specializanti
Sreda št. 68 7.00 - 9.00
14.00 - 15.00
Igor Rigler, dr. med.
Četrtek št. 47 8.00 - 15.00 Jože Škorja, dr. med.
Petek št. 47 8.30 - 15.00 Zdravniki specialisti nevrološkega oddelka po mesečnem razporedu
Petek št. 72 10.00 - 13.00 vsi zdravniki specialisti ali specializanti
Sobota (2x mesečno)  št. 46 in 47. 7.00 - 15.00 Zdravniki specialisti nevrološkega oddelka po mesečnem razporedu


Čakalne dobe