Nevrološka ambulanta 1 - ambulanta št. A2

Delovni čas:

Dan v tednu Ambulanta Delovni čas ambulante Zdravnik
Ponedeljek (neparni) A2

   7.30 - 11.00

prim. asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med., mag. Boštjan Zupan, dr. med.
Ponedeljek (neparni) A2   11.00 - 15.00 Dušan Flisar, dr. med., Anže Goste, dr. med., Helena Skrt, dr. med.
Ponedeljek (neparni) A2   15.00 - 19.00 Dušan Flisar, dr. med.
Ponedeljek (parni) A2    7.30 - 11.00 prim. asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med., mag. Boštjan Zupan, dr. med.
Ponedeljek (parni) A2   11.00 - 15.00 Dušan Flisar, dr. med., Anže Goste, dr. med., Helena Skrt, dr. med.
Ponedeljek (parni) A2   15.00 - 19.00 Dušan Flisar, dr. med.
Torek (neparni) A2 7.30 - 11.00 mag. Irenca Pustovrh, dr. med., zdravnik po razporedu
Torek (neparni) A2 11.00 - 15.00 asist. Lina Savšek, dr. med., Tamara Šinik, dr. med., zdravnik po razporedu
Torek (parni) A2 7.30 - 11.00 mag. Irenca Pustovrh, dr. med., Marko Zupan, dr. med., mag. Nataša Petrović, dr. med.
Torek (parni) A2 11.00 - 15.00 asist. Lina Savšek, dr. med., Tamara Šinik, dr. med., zdravnik po razporedu
Sreda (neparna) A2 7.30 - 11.00 prim. asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med., Iwona Ewa Kosi, dr. med., Ivana Ribarič, dr. med., Tamara Šinik, dr. med. ali zdravnik po razporedu
Sreda (neparna) A2 11.00 - 15.00 prim. asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med., mag. Nataša Petrović, dr. med., Marko Zupan, dr. med. ali zdravnik po razporedu 
Sreda (parna) A2 7.30 - 11.00 prim. asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med., Iwona Ewa Kosi, dr. med., Ivana Ribarič, dr. med., Tamara Šinik, dr. med. ali zdravnik po razporedu
Sreda (parna) A2 11.00 - 15-00 prim. asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med., mag. Nataša Petrović, dr. med., Marko Zupan, dr. med. ali zdravnik po razporedu 
Četrtek (neparni) A2 7.30 - 11.00 Anže Goste, dr. med., Helena Skrt, dr. med. ali zdravnik po razporedu
Četrtek (neparni) A2 11.00 - 15.00 Ivana Ribarič. dr. med., Iwona Ewa Kosi, dr. med., Tamara Šinik, dr. med. ali zdravnik po razporedu
Četrtek (parni) A2 7.30 - 11.00 Anže Goste, dr. med., Helena Skrt, dr. med. ali zdravnik po razporedu
Četrtek (parni) A2 11.00 - 15.00 Ivana Ribarič. dr. med., Iwona Ewa Kosi, dr. med., Tamara Šinik, dr. med. ali zdravnik po razporedu
Četrtek B4 8.00 - 15.00 Robert Čater, dr. med.
Petek (neparni) A2 7.30 - 12.00 Marko Zupan, dr. med., mag. Nataša Petrović, dr. med., asist. Lina Savšek, dr. med. ali zdravnik po razporedu
Petek (neparni) A2 11.00 - 15.00 mag. Boštjan Zupan, dr. med., asist. Lina Savšek, dr. med., Tamara Šinik, dr. med. ali zdravnik po razporedu
Petek (parni) A2 7.30 - 11.00 Marko Zupan, dr. med., mag. Nataša Petrović, dr. med. ali zdravnik po razporedu
petek (parni) A2 11.00 - 15.00 asist. Lina Savšek, dr. med., Tamara Šinik, dr. med. ali zdravnik po razporedu
Sobota (2x mesečno)  A2 7.00 - 15.00 Zdravniki specialisti nevrološkega oddelka po mesečnem razporedu


Čakalne dobe