Osebje

13 zdravnikov specialistov
asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med., specialistka nevrologije,
Marko Zupan, dr. med., specialist nevrologije,
mag. Irenca Pustovrh, dr. med., specialistka nevrologije,
mag. Nataša Petrović, dr. med., specialistka nevrologije,
mag. Boštjan Zupan, dr. med., specialist nevrologije in klinične psihologije
Iwona Ewa Kosi, dr. med., specialistka nevrologije,
Helena Skrt, dr. med., specialistka nevrologije,
asist. Lina Savšek, dr. med., specialistka nevrologije
Anže Goste, dr. med., specialist nevrologije,
Tamara Šinik, dr. med., specialistka nevrologije,
Ivana Ribarić, dr. med., specialistka nevrologije,
Andrej Gubenšek, dr. med., specialist nevrologije, 
Žiga Krušič, dr. med., specialist nevrologije.

3 zdravniki specializanti,
4 diplomirane medicinske sestre,
5 višjih medicinskih sester,
1 višja fizioterapevtka,
27 zdravstvenih tehnikov,
5 administratork.