Očesni oddelek

Očesni oddelek zagotavlja specialistično oskrbo regiji, ki zajema preko 220.000 prebivalcev. Oddelek ima več desetletno tradicijo.

Osnovne dejavnosti oddelka so:
 - zdravljenje poškodb oči in adneksov,
 - zdravljenje očesnih bolezni,
 - zdravljenje refrakcijskih anomalij (očala, kontaktne leče),
 - zdravljenje slabovidnosti, škiljenja (ortoptično-pleoptična ambulanta),
 - elektivne operacije oči in adneksov,
 - opravljanje konziliarnih pregledov za druge stroke.
 
Vso dejavnost na očesnem oddelku izvajamo ambulantno in hospitalno. Operacije izvajamo v operacijski dvorani na oddelku. Ambulantni del pa večinoma izvajamo v stavbi pri starem vhodu v bolnišnični kompleks, kjer imamo dve splošni očesni ambulanti, ambulanto za ortoptiko in pleoptiko ter kabinet za laser in kontaktne leče. Ambulanta za glavkom ima prostore na očesnem oddelku. Letno na oddelku zdravimo približno 1.300 bolnikov, opravimo 1.600 operacij in 27.000 ambulantnih pregledov. Oddelek ima 20 standardnih postelj.

 

Naročanje na specialistične preglede
  • Naročanje za očala ali na pregled v specialistični očesni ambulanti v ponedeljek med 12. in 16. uro, v torek, četrtek in petek med 12. in 14. uro, v sredo med 12. in 14. uro po telefonu na telefonski številki (03) 423 33 24 ali osebno pri okencu za vpis.
  • Naročanje na pregled v ambulanti za ortoptiko in pleoptiko ter predšolske otroke in ortoptično pleoptične vaje v torek, četrtek in petek od 7.30 do 9. ure in v sredo od 7.30 do 11. ure po telefonu na telefonski številki (03) 423 33 33.
  • Naročanje na pregled v glavkomski in laserski ambulanti v ponedeljek in torek med 11.00 in 14.00 ter v četrtek med 9.00 in 14.00 na telefonskih številkiah(03) 423 33 23 in (03) 423 33 02.

Pacienti se lahko naročijo tudi po pošti ali elektronski pošti.

Elektronsko naročanje in čakalne dobe na nekatere posege in preglede

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov je Marko Vrhovec, dr. med..

__________________________________________________________

OBVESTILO!

Spoštovani!

Opozarjamo vas na pravila ZZZS, ki izhajajo iz Navodil za uresničevanje pravice zavarovanih oseb do pripomočkov za vid, št.: 1902-4/1-02. Ta pravijo, da morate v primeru, če ste prejeli naročilnico za medicinsko tehnični material (za očala, kontaktne leče, drugo), le-to predložiti prodajalcu teh pripomočkov v 30. dneh od njene izdaje. Po tem roku pripomočka ne morete več uveljaviti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ampak ga morate plačati sami.

Uporabniki kontaktnih leč, naj na dan pregleda za očala, kontaktnih leč ne uporabljajo.
Očesna ambulanta

Celje, oktober 2010

Delovni čas in čakalne dobe

Za svojce in obiskovalce:

Obiski na oddelku: Od ponedeljka do petka: 15.00 - 16.00 ure. Sobota, nedelja, prazniki: 13.00 - 15.00 ure

Posredovanje informacij svojcem o bolnikih: Od ponedeljka do petka: 7.30 - 8.30 ure osebno na oddelku

Informativni telefon: Za hospitalizirane bolnike: (03) 423 33 29
Za naročanje na ambulantne preglede in operativne posege: (03) 423 33 24
 

Predstojnik oddelka

Marko Vrhovec, dr. med. , specialist oftalmologije

Glavna medicinska sestra oddelka

Valentina Fric, dipl. m. s.