Osebje

6 zdravnikov specialistov:

Zdenko Zelič, dr. med., specialist oftalmologije,
Marko Vrhovec, dr. med., specialist oftalmologije,
Slavica Podgoršek, dr. med., specialistka oftalmologije,
Alenka Šinkovec, dr. med., specialistka oftalmologije,
Nina Weber, dr. med., specialistka oftalmologije,
Mateja Groboljšek Žgavc, dr. med., specialistka oftalmologije.

3 specializanti:
Miha Marzidovšek, dr. med.,
Blanka Pušnik, dr. med.,
Tea Kompoljšek Ogrizek, dr. med..

7 diplomiranih medicinskih sester,
14 zdravstvenih tehnikov.