Ambulanta za žilno kirurgijo - Center za bolezni ožilja, ambulanta št. F7

Ambulanta za žilno kirurgijo

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Ponedeljek 8.30 - 14.30

dr. Franko Milotić, dr. med.

Torek

8.30 - 14.30 (ostali torki v mesecu)

12.00 - 19.00 (vsak drugi torek v mesecu)

Tomo Šibli, dr. med.
Četrtek

8.30 - 14.30 (ostali četrtki v mesecu)

12.00 - 19.00 (vsak zadnji četrtek v mesecu)

Domen Slapnik, dr. med.
Petek

8.30 - 14.30 (ostali petki v mesecu)

12.00 - 19.00 (vsak tretji petek v mesecu)

Nevenka Praznik, dr. med.


Čakalne dobe