Osebje

5 zdravnikov specialistov:
Tomo Šibli, dr. med., specialist splošne kirurgije,
Sergije Lugovski, dr. med., specialist splošne kirurgije,
Nevenka Praznik, dr. med., specialistka splošne kirurgije,
Domen Slapnik, dr. med., specialist splošne kirurgije,
dr. Franko Milotić, dr. med., specialist splošne kirurgije in specialist za kardiovaskularno kirurgijo. 

1 zdravnik specializant,
4 diplomirane medicinske sestre,
5 zdravstvenih tehnikov,
1 administratorka.