Osebje

5 zdravnikov specialistov:
Tomo Šibli, dr. med., specialist splošne kirurgije,
Sergije Lugovski, dr. med., specialist splošne kirurgije,
Nevenka Praznik, dr. med., specialistka splošne kirurgije,
Domen Slapnik, dr. med., specialist splošne kirurgije,
dr. Franko Milotić, dr. med., specialist splošne kirurgije in specialist za kardiovaskularno kirurgijo,
Katja Šibli, dr. med., specialistka interne medicine. 

3 zdravnice specializantke:
Ana Marija Ledinšek, dr. med., specializantka žilne kirurgije,
Tina Kozlevčar, dr. med., specializantka žilne kirurgije, 
Simona Andjieva, dr. med., specializantka splošne kirurgije.

8 diplomiranih medicinskih sester,
9 zdravstvenih tehnikov.