Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin

Oddelek sestavljata dve enoti: 1. Anesteziologija z ambulanto za diagnostiko in terapijo bolečin ter anesteziološko ambulanto. Oddelek nudi anesteziološke storitve pri izpeljavi operativnih posegov ter predoperativno pripravo bolnikov na operativni poseg. Omogočamo in zagotavljamo varno izvajanje operativnih posegov v splošni, regionalni, kombinirani in drugih specialnih postopkih anestezije. Izpeljavo operativnih posegov omogočamo 24 ur dnevno, vse dni v tednu. V ambulantni dejavnosti izvajamo oskrbo ambulantnih bolnikov, ki prihajajo na predoperativne preglede z namenom odkrivanja zvišanega tveganja za posamezne operativne posege. V ambulanti za diagnostiko in terapijo bolečin pa oskrbujemo bolnike s kroničnimi bolečinskimi sindromi in težko obvladljivimi bolečinskimi stanji.
Tukaj si lahko preberete informacije, ki jih o anesteziji potrebuje pacient in njegovi svojci. 2. Enota intenzivne medicine operativnih strok zagotavlja 24-urno zdravljenje neposredno življenjsko ogroženim bolnikom, poškodovancem in bolnikom, ki potrebujejo operativni poseg, ki pa so zaradi spremljajočih bolezni potrebni intenzivnega zdravljenja pred operativnim posegom in po njem. Bolnike zadržimo na našem oddelku, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varen pooperativni potek zdravljenja na matičnem oddelku. Vodja enote je Maja Golmajer, dr. med. Glavna medicinska sestra enote je Biserka Lipovšek, dipl. m. s. Letno izvedemo približno 16.000 anestezij, v ambulanti pa približno 1.500 pregledov. Enota intenzivne medicine operativnih strok ima 11 postelj.

 

Lokacija


V 1 nadstropju novega dela bolnišnice sta enota intenzivne medicine in pisarna predstojnika oddelka. Najbližji vhod je vhod št. 1. Pisarna oddelka je v kleti starega dela bolnišnice. Najbližji vhod je vhod št. 8.

Ambulante: Anesteziološka ambulanta in ambulanta za diagnostiko in terapijo bolečin delujeta v ambulanti št. 76. Najbližji vhod je vhod št. 8.

 

Naročanje na specialistične preglede

Naročanje poteka preko Enotne točke za naročanje pacientov od ponedeljka do petka med 7. in 14. uro:

  • osebno: na enotni točki v glavni avli poliklinike
  • po telefonu: 03 423 30 08
  • po pošti na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Enotna točka za naročanje pacientov, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
  • po elektronski pošti na e-naslov: enarocanje@sb-celje.si

 Za naročanje na zdravstveno storitev potrebujete štrevilko eNapotnice in KZZ številko pacienta na kartici ZZZS.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov je asist. dr. Anton Jošt, dr. med..

Delovni čas in čakalne dobe

Za svojce in obiskovalce:

Obiski na oddelku: Od ponedeljka do petka: 13.30 - 14.00 in 16.00 - 17.00 ure Sobota, nedelja, prazniki: 13.30 - 14.00 in 16.00 - 17.00 ure Posredovanje informacij svojcem o bolnikih: Od ponedeljka do petka: 14.00 - 14.30 ure Informacije so samo ustne v sobi za razgovore. Informativni telefon: Enota intenzivne medicine: (03) 423 33 94 Anesteziologija: (03) 423 33 81 Ambulanta: (03) 423 33 83

 

V. d. predstojnika oddelka

asist. dr. Anton Jošt, dr. med., specialist anesteziologije z reanimatologijo

Glavni medicinski zdravstvenik oddelka

Bojan Djuranović, dipl. zn.