Osebje

Osebje


20 zdravnikov specialistov anesteziologije z reanimatologijo:
Dragan Prijič, dr. med.,
Minir Begoli, dr. med.,
Aida Bešić Jazavac, dr. med.,
Tanja Čater, dr. med.,
Dragan Dević, dr. med.
Maja Golmajer, dr. med.,
asist. dr. Anton Jošt, dr. med.,
Dragan Kalušević, dr. med.,
Milena Kotnik, dr. med.,
Tadeja Malenšek, dr. med.,
Polona Mazi Blaznik, dr. med.,
prim. Slavomir Milovanović, dr. med.,
mag. Vesna Papuga, dr. med.,
Milan Petrović, dr. med.,
Lindita Silo, dr. med.,
Savo Štern, dr. med.,
Irena Uranjek, dr. med.,
Aleš Stopar, dr. med.,
Boris Ban, dr. med.,
dr. Helena Korošec Jagodič, dr. med., 
Dragana Kalem Vujanović, dr. med..

4 zdravniki specializanti,
1 administratorka;

na oddelku : 7 diplomiranih medicinskih sester, 4 višje medicinske sestre, 10 zdravstvenih tehnikov;

v Enoti intenzivne medicine: 13 diplomiranih medicinskih sester, 2 višji medicinski sestri, 10 zdravstvenih tehnikov.