Osebje

Osebje


20 zdravnikov specialistov:
asist. dr. Anton Jošt, dr. med., specialist anesteziologije in reanimatologije,
Dragan Prijič, dr. med., specialist anesteziologije in reanimatologije,
Minir Begoli, dr. med., specialist anesteziologije in reanimatologije,
Aida Bešić Jazavac, dr. med., specialistka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine,
Tanja Čater, dr. med., specialistka anesteziologije in reanimatologije,
Dragan Dević, dr. med., specialist anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine,
Maja Golmajer, dr. med., specialistka anesteziologije in reanimatologije in specialistka intenzivne medicine,
Dragan Kalušević, dr. med., specialist anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine,
Tadeja Malenšek, dr. med., specialistka anesteziologije in reanimatologije in specialistka intenzivne medicine,
Polona Mazi Blaznik, dr. med., specialistka anesteziologije in reanimatologije,
prim. Slavomir Milovanović, dr. med., specialist anesteziologije in reanimatologije,
mag. Vesna Papuga, dr. med., specialistka anesteziologije in reanimatologije in specialistka intenzivne medicine,
Milan Petrović, dr. med., specialist anesteziologije in reanimatologije,
Lindita Silo, dr. med., specialistka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine.
Savo Štern, dr. med., specialist anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine in specialist intenzivne medicine,
Irena Uranjek, dr. med., specialistka anesteziologije in reanimatologije in specialistka intenzivne medicine, 
Aleš Stopar, dr. med., specialist anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine,
Boris Ban, dr. med., specialist anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine,
dr. Helena Korošec Jagodič, dr. med., specialistka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine in specialistka psihiatrije,
Dragana Kalem Vujanović, dr. med., specialistka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine.

9 zdravnikov specializantov,
1 administratorka;

na oddelku: 7 diplomiranih medicinskih sester, 4 višje medicinske sestre, 10 zdravstvenih tehnikov;

v Enoti intenzivne medicine: 13 diplomiranih medicinskih sester, 2 višji medicinski sestri, 10 zdravstvenih tehnikov.