Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo

Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo sestavljajo tri strokovno zaokrožene organizacijske enote: - odsek za angiologijo (vodja odseka: prim. asist. dr. Ivan Žuran, dr. med.specialist interne medicine), - odsek za endokrinologijo (vodja odseka: Maja Navodnik Preložnik, dr. med., spec. interne medicine) in - odsek za revmatologijo (vodja odseka: Dean Sinožić, dr. med., spec. interne medicine in spec. revmatologije). Dejavnost oddelka je zdravljenje bolnikov z boleznimi perifernih arterij, sladkornih bolnikov in bolnikov z obolenji preostalih žlez z notranjim izločanjem ter bolnikov z revmatskimi obolenji v širšem pomenu besede. Oddelek zagotavlja specialistično oskrbo regiji, ki zajema približno 140.000 prebivalcev, za področje revmatologije pa 270.000 prebivalcev. Letno zdravimo približno 900 bolnikov in opravimo približno 11.000 ambulantnih pregledov (diabetes in endokrinologija), približno 2.800 ambulantnih pregledov v revmatološki ambulanti ter 4.000 ambulantnih pregledov v angiološki ambulanti. Oddelek ima 15 standardnih postelj.
OBVESTILO!

Zaradi gradbenih del na oddelku, bodo hospitalizirani pacienti Oddelka za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo med 5. januarjem in 15. marcem 2017 nameščeni na Dermatovenerološkem oddelku v sobah 1. - 4. Dermatovenerološki oddelek je v 4. nadstropju novejšega dela bolnišnice. Najbližji vhod je vhod št. 1.


Naročanje na specialistične preglede

Osebno pri ambulantni medicinski sestri z originalno napotnico. Bolnika pokličemo na pregled pisno ob začetku meseca. Po telefonu od ponedeljka do petka:

  • za revmatološko ambulanto med 7.00 in 8.30 ter med 13.30 in 14.30 na telefonsko številko (03) 423 35 58,
  • za diabetično in endokrinološko ambulanto med 7.00 in 8.30 ter med 14.00 in 15.00 na telefonsko številko (03) 423 34 83, za center za bolezni ožilja med 7.00 in 8.30 ter med 14.00 in 15.00 na telefonsko številko (03) 423 35 79.

 
Pacienti se lahko naročijo tudi po pošti ali elektronski pošti.
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov je Dean Sinožić, dr. med..

Delovni čas in čakalne dobe

Za svojce in obiskovalce:

Obiski na oddelku: Od ponedeljka do petka: 15.00 - 16.00 ure Sobota, nedelja, prazniki: 13.00 - 15.00 ure Posredovanje informacij svojcem o bolnikih: Od ponedeljka do petka: 14.30 - 15.00 ure Informativni telefon: (03) 423 34 79

Predstojnik oddelka

Dean Sinožić, dr. med., specialist interne medicine in specialist revmatologije

Glavna medicinska sestra oddelka

Matejka Štravs, dipl. m. s., univ. dipl. org.