Diabetološka ambulanta III

Delovni čas:

 Dan v tednu  Delovni čas ambulante Zdravnik
 Četrtek 8.00 - 14.30 Maja Navodnik Preložnik, dr. med., Damjan Justinek, dr. med.

 

Čakalne dobe