Osebje

Osebje


6 zdravnikov specialistov:
Lučka Leskovšek, dr. med., specialistka interne medicine,
Maja Navodnik - Preložnik, dr. med., specialistka interne medicine,
Dean Sinožić, dr. med., specialist interne medicine in specialist revmatologije,
Sabina Škornik, dr. med., specialistka revmatologije,
Kristian Sedmak, dr. med., specialist interne medicine,
Ajda Jezernik, dr. med., specialistka revmatologije.

6 zdravnikov specializantov,
1 profesorica zdravstvene vzgoje,
8 diplomiranih medicinskih sester,
14 zdravstvenih tehnikov.