Osebje

Osebje


6 zdravnikov specialistov:
prim. asist. dr. Ivan Žuran, dr. med., specialist interne medicine,
Lučka Leskovšek, dr. med., specialistka interne medicine,
Maja Navodnik - Preložnik, dr. med., specialistka interne medicine,
Dean Sinožić, dr. med., specialist interne medicine in specialist revmatologije,
Sabina Škornik, dr. med., specialistka revmatologije,
Kristian Sedmak, dr. med., specialist interne medicine.

6 zdravnikov specializantov,
1 profesorica zdravstvene vzgoje,
8 diplomiranih medicinskih sester,
14 zdravstvenih tehnikov.