Osebje

Osebje


5 zdravnikov specialistov:
Sergeja Dobravc, dr. med., specialistka interne medicine in specialistka nefrologije,
Andrej Drozg, dr. med., specialist interne medicine, 
Nadežda Božič, dr. med., specialistka interne medicine,
Nataša Urošević Bašić, dr. med., specialistka interne medicine,
Boštjan Bizjak, dr. med., specialist nefrologije.

4 zdravniki specializanti

Oddelek za ledvične bolezni 2 višji medicinski sestri, 10 srednjih medicinskih sester, 1 administratorka.

Center za dializo 11 diplomiranih medicinskih sester, 3 višje medicinske sestre, 19 srednjih medicinskih sester, 1 administratorka.