Osebje

Osebje


6 zdravnikov specialistov:
Andrej Drozg, dr. med., specialist interne medicine, predstojnik oddelka,
Nadežda Božič, dr. med., specialistka interne medicine,
Nataša Urošević Bašić, specialistka interne medicine,
dr. Manja Antonič, dr. med., specialistka nefrologije,
Marija Koberski, dr. med., specialistka interne medicine,
Antun Škoflič, dr. med., specialist interne medicine (zunanji pogodbeni sodelavec).

2 zdravnika specializanta

Oddelek za ledvične bolezni 2 višji medicinski sestri, 10 srednjih medicinskih sester, 1 administratorka.

Center za dializo 11 diplomiranih medicinskih sester, 3 višje medicinske sestre, 19 srednjih medicinskih sester, 1 administratorka.