Ambulanta za EUZ - ambulanta št. B16

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
1x tedensko po mesečnem razporedu

7.30 - 11.30

Andrej Hari, dr. med. po mesečnem razporedu


Čakalne dobe