Osebje

Osebje


7 zdravnikov specialistov:
Renata Šibli, dr. med., specialistka interne medicine,
Boštjan Birsa, dr. med., specialist interne medicine,
Tadeja Pačnik Vižintin, dr. med., specialistka interne medicine,
Barbara Sodin, dr. med., specialistka interne medicine,
Jure Zupan, dr. med., specialist interne medicine,
Marija Žnidaršič, dr. med., specialistka gastroenterologije,
Andrej Hari, dr. med., specialist interne medicine.

3 zdravnike specializante,
11 diplomiranih medicinskih sester,
1 višje medicinske sestre,
3 srednjih medicinskih sester,
15 zdravstvenih tehnikov,
1 bolničarka,
3 administratorke.