Oddelek za hematologijo in onkologijo

Na področju hematologije opravljamo vso diagnostiko krvnih obolenj, večino tudi zdravimo (z izjemo akutnih levkemij in visoko malignih limfomov). Na področju onkologije opravljamo diagnostiko, sistemsko zdravljenje in podporno zdravljenje rakavih obolenj (področje dojke in debelega črevesa). Delo poteka v specialistični hematološki in onkološki ambulanti, v dnevni bolnišnici ter na oddelku, kjer opravljamo tudi invazivno diagnostiko (citološke punkcije in biopsije kostnega mozga). Letno bolnišnično zdravimo približno 1.300 bolnikov in opravimo približno 3.500 ambulantnih pregledov. Oddelek ima deset postelj, osem je namenjenih hematološkim in dve onkološkim pacientom. Dnevna bolnišnica ima šest postelj.

 

Naročanje na specialistične preglede

Ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek med 9.00 in 12.00 po telefonu na številko 03 423 38 08. V tem času se lahko v specialistični ambulanti naročite tudi osebno z ustrezno napotnico. Na specialistični pregled se lahko naročite tudi po elektronski pošti ali pošti. Napotnico pošljite na naslov Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Hematološka ambulanta (ali Onkološka ambulanta). Na prvi pregled boste vabljeni pisno.
Odgovorna oseba za vodenje čakalnih seznamov je Albina Rezar Planko, dr. med..

Delovni čas in čakalne dobe

Za svojce in obiskovalce:

Obiski na oddelku: od ponedeljka do petka 15.00 do 16.00 ure, sobota, nedelja, prazniki 13.00 do 15.00 ure. Posredovanje informacij svojcem o bolnikih: od ponedeljka do petka 14.30 do 15.00 ure. Informativni telefon: (03) 423 34 77

Predstojnik oddelka

Albina Rezar Planko, dr. med., specialistka interne medicine, onkologinja

Glavna medicinska sestra oddelka

Ivana Lapoši, dipl. m. s.