Osebje

3 zdravniki specialisti:
Albina Rezar Planko, dr. med., specialistka interne medicine, onkologinja,
mag. Mateja Grat, dr. med., specialistka interne medicine in specialistka hematologije,
Slavica Milićević Rašić, dr. med., specialistka interne medicine.

3 zdravniki specializanti,
4 diplomirane medicinske sestre,
1 višja medicinska sestra,
6 srednjih medicinskih sester,
1 srednja medicinska sestra s polovičnim delovnim časom,
1 administratorka.