Osebje

5 zdravnikov specialistov:
mag. Mateja Grat, dr. med., specialistka interne medicine in specialistka hematologije
Albina Rezar Planko, dr. med., specialistka interne medicine, onkologinja
Harry Strokol, dr. med., specialist interne medicine, onkolog
Slavica Milićević Rašić, dr. med., specialistka interne medicine
Tadeja Jelenko, dr. med., specialistka interne medicine  

4 zdravniki specializanti,
4 diplomirane medicinske sestre,
1 višja medicinska sestra,
6 srednjih medicinskih sester,
1 srednja medicinska sestra s polovičnim delovnim časom,
1 administratorka.