Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja skrbi za nepretrgano ambulantno in bolnišnično obravnavo bolnikov z okužbami in vročinskimi obolenji po najsodobnejših doktrinah za gravitacijsko območje, ki šteje približno 300.000 prebivalcev. Zagotavljamo poglobljene diagnostične postopke in najsodobnejše zdravljenje infekcijskih in vročinskih bolezni. Letno na oddelku zdravimo približno 2.000 bolnikov in opravimo približno 8.000 ambulantnih pregledov. Že več kot 40 let oddelek aktivno sodeluje pri organizaciji infektološke službe in ima tudi sicer bogato tradicijo v državi. Smo ustanovitelji Infektološke sekcije Zdravniškega društva (l. 1961) in vsa leta pomembno prispevamo na strokovno-organizacijskem, pedagoškem in raziskovalnem področju. Oddelek je bil vsa leta nosilec raziskovalne dejavnosti v celjski zdravstveni regiji in je l. 1992 ustanovil raziskovalno enoto v tedanjem Zdravstvenem centru, ki je l. 1997 prerasla v Službo za raziskovalno delo in izobraževanje. Najpomembnejša raziskovalna področja so okužbe osrednjega živčevja, virusni hepatitisi, lymska borelioza, antibiotično zdravljenje in bolnišnične okužbe. Tesno sodelujemo s Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter z Medicinsko fakulteto v Ljubljani. V bolnišnici sodelujemo v Komisiji za zdravila in v Komisiji za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO). Infektologinja dr. Tanja Selič Kurinčič, dr. med. vodi Službo za obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO). Obsežna bibliografija infektologov je razvidna na internetnih straneh COBISS-a. Oddelek ima v 22 bolniških sobah nameščenih 40 postelj.

 

Naročanje na specialistične preglede

Naročanje poteka preko Enotne točke za naročanje pacientov od ponedeljka do petka med 7. in 14. uro:

  • po telefonu: 03 423 30 08
  • po pošti na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Enotna točka za naročanje pacientov, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
  • po elektronski pošti na e-naslov: enarocanje@sb-celje.si

Če je za vašo zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje, kar je razvidno iz Potrdila o izdani eNapotnici, se lahko sami naročite preko spletne strani zvem.ezdrav.si oz. narocanje.ezdrav.si (https://narocanje.ezdrav.si/)  na razpoložljivi termin oz. okvirni termin.  

Za naročanje na zdravstveno storitev potrebujete štrevilko eNapotnice in KZZ številko pacienta na kartici ZZZS.


Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov je mag. Janja Blatnik, dr. med..

Delovni čas in čakalne dobe

Za svojce in obiskovalce:

Obiski na oddelku: Od ponedeljka do petka: 15.00 - 16.00 Sobota, nedelja, prazniki: 14.00 - 15.00 Posredovanje informacij svojcem o bolnikih: Od ponedeljka do petka: 14.00 - 14.30 Informativni telefon: (03) 423 35 21 (ambulanta)
                                      (03) 423 35 26 (oddelek)

Predstojnica oddelka

mag. Janja Blatnik, dr. med., specialistka pediatrije in specialistka za infektologijo

Glavna medicinska sestra oddelka

Irena Hlastec, dipl. m. s.