Osebje

7 zdravnikov specialistov:
mag. Janja Blatnik, dr. med., specialistka pediatrije in specialistka infektologije,
prim. mag. Branko Šibanc, dr. med., specialist infektologije,
Aleksandra Krznar, dr. med., specialistka infektologije,
dr. Irena Milotič, dr. med., specialistka infektologije,
dr. Tanja Selič Kurinčič, dr. med., specialistka infektologije,
Andrea Pavlovič, dr. med., specialistka infektologije,
Maja Nose Mijanovič, dr. med.specialistka infektologije.

4 zdravniki specializanti :
Miha Simoniti, dr. med., specializant infektologije,
Mitja Lenart, dr. med., specializant infektologije,
Federico Victor Potočnik, dr. med., specializant infektologije,
Matej Breznar, dr. med., specializant infektologije,
Maja Drolc Golob, dr. med., specializantka infektologije.

11 diplomiranih medicinskih sester,
1 višja medicinska sestra,
21 zdravstvenih tehnikov in srednjih medicinskih sester,
3 administratorke.