Osebje

6 zdravnikov specialistov:
mag. Janja Blatnik, dr. med., specialistka pediatrije in specialistka infektologije,
dr. Irena Milotić, dr. med., specialistka infektologije,
dr. Tanja Selič Kurinčič, dr. med., specialistka infektologije,
Andrea Pavlović, dr. med., specialistka infektologije,
Maja Nose Mijanović, dr. med.specialistka infektologije,
Miha Simoniti, dr. med., specialist infektologije.

10 zdravnikov specializantov :
Mitja Lenart, dr. med., specializant infektologije,
Federico Victor Potočnik, dr. med., specializant infektologije,
Matej Breznar, dr. med., specializant infektologije,
Maja Drolc Golob, dr. med., specializantka infektologije,
Jure Polak, dr. med., specializant infektologije,
Lucija Retuznik Pikl, dr. med., specializantka infektologije,
Anja Dižovnik, dr. med., specializantka infektologije,
Nina Bukovec, dr. med., specializantka infektologije,
Maja Šparaš, specializantka infektologije,
Brina Šebez, specializantka infektologije.

11 diplomiranih medicinskih sester,
27 zdravstvenih tehnikov in srednjih medicinskih sester,
3 zdravstvene administratorke.