Navodilo za svojce

Navodilo za svojce


Spoštovani !

Na Oddelku za intenzivno interno medicino zdravimo najtežje bolnike z notranjimi boleznimi. Pri takšnih bolnikih moramo nadzirati ali nadomeščati delovanje posameznih organov, ki so zaradi bolezni prizadeti. Zato je delo na našem oddelku drugačno, kot na običajnih internističnih oddelkih, saj za nadzor ali nadomeščanje delovanja posameznih organov uporabljamo različne, bolj ali manj zapletene aparature. Za nemoteno delo je seveda potreben tudi ustrezen oddelčni red.

Prepričani smo, da tudi Vi želite z upoštevanjem tega reda pomagati pri zdravljenju Vaših sorodnikov in znancev. Zato Vas prosimo, da priloženi oddelčni red čim bolj upoštevate, saj boste tako sebi in nam olajšali delo ter pripomogli k uspešnejšemu zdravljenju.

1. Ob sprejemu počakajte in se pogovorite z zdravnikom oz. oddelčno sestro. Od Vas lahko izvemo pomembne podatke o poteku bolezni in tudi ustrezne admin­istrativne podatke (Vaš naslov, telefonsko številko itd.). Ti podatki so še posebej pomembni, če je bolnik ob sprejemu nezavesten.

2. Po sprejemu odnesite čim več bolnikovih stvari domov, vsekakor pa denar in dragocenosti.

3. Obiski so dovoljeni vsak dan od 13:30 do 14:30 in od 15:30 do 16:30. Zaradi narave dela in omejenega prostora prosimo, da sta pri enem bolniku največ 2 obiskovalca hkrati, obiski pa naj trajajo največ 15 min. Za kakršenkoli drugačen način obiskov je potreben dogovor z odgovornim zdravnikom. Menimo tudi, da otrok ni primerno obremenjevati z oddelčnim okoljem, zato razen v izjemnih primerih odsvetujemo, da bi otroci prihajali na obisk. Prosimo, da si pred vstopom na oddelek nadenete zaščitno haljo in copate ter jih po obisku oddate odgovorni sestri. Tako boste ustrezno zavarovali bolnike in seveda tudi sebe. Prosimo, da vse morebitne spore oziroma nesporazume v zvezi z obiski neposredno in takoj razrešite z odgovorno oddelčno sestro.

4. Prosimo, da bolnikom ne prinašate nobene hrane ali pijače, razen po predhodnem dogovoru z odgovornim zdravnikom. Prosimo tudi, da bolnikom ne prinašate rož, radijskih ali televizijskih sprejemnikov. Na oddelku ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov, saj lahko motijo delovanje aparatur.

5. Informacije o zdravstvenem stanju bolnikov lahko dobite praviloma vsak dan po telefonu (03 423 34-19) od 13:00 do 13:15 in osebno ob 13:30. Prosimo, da ta čas upoštevate, saj so takrat na voljo vsi odgovorni oddelčni delavci, ki Vam lahko posredujejo natančne in popolne informacije o zdravstvenem stanju svojca. Informacije izven tega časa so mogoče le za novo sprejete bolnike, za ostale pa samo po predhodnem dogovoru z odgovornim zdravnikom.


Navodila za svojce


Spoštovani !

Na Oddelku za intenzivno interno medicino zdravimo najtežje bolnike z notranjimi boleznimi. Pri takšnih bolnikih moramo nadzirati ali nadomeščati delovanje posameznih organov, ki so zaradi bolezni prizadeti. Zato je delo na našem oddelku drugačno, kot na običajnih internističnih oddelkih, saj za nadzor ali nadomeščanje delovanja posameznih organov uporabljamo različne, bolj ali manj zapletene aparature. Za nemoteno delo je seveda potreben tudi ustrezen oddelčni red.

Prepričani smo, da tudi Vi želite z upoštevanjem tega reda pomagati pri zdravljenju Vaših sorodnikov in znancev. Zato Vas prosimo, da priloženi oddelčni red čim bolj upoštevate, saj boste tako sebi in nam olajšali delo ter pripomogli k uspešnejšemu zdravljenju.

1. Ob sprejemu počakajte in se pogovorite z zdravnikom oz. oddelčno sestro. Od Vas lahko izvemo pomembne podatke o poteku bolezni in tudi ustrezne admin­istrativne podatke (Vaš naslov, telefonsko številko itd.). Ti podatki so še posebej pomembni, če je bolnik ob sprejemu nezavesten.

2. Po sprejemu odnesite čim več bolnikovih stvari domov, vsekakor pa denar in dragocenosti.

3. Obiski so dovoljeni vsak dan od 13:30 do 14:30 in od 15:30 do 16:30. Zaradi narave dela in omejenega prostora prosimo, da sta pri enem bolniku največ 2 obiskovalca hkrati, obiski pa naj trajajo največ 15 min. Za kakršenkoli drugačen način obiskov je potreben dogovor z odgovornim zdravnikom. Menimo tudi, da otrok ni primerno obremenjevati z oddelčnim okoljem, zato razen v izjemnih primerih odsvetujemo, da bi otroci prihajali na obisk. Prosimo, da si pred vstopom na oddelek nadenete zaščitno haljo in copate ter jih po obisku oddate odgovorni sestri. Tako boste ustrezno zavarovali bolnike in seveda tudi sebe. Prosimo, da vse morebitne spore oziroma nesporazume v zvezi z obiski neposredno in takoj razrešite z odgovorno oddelčno sestro.

4. Prosimo, da bolnikom ne prinašate nobene hrane ali pijače, razen po predhodnem dogovoru z odgovornim zdravnikom. Prosimo tudi, da bolnikom ne prinašate rož, radijskih ali televizijskih sprejemnikov. Na oddelku ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov, saj lahko motijo delovanje aparatur.

5. Informacije o zdravstvenem stanju bolnikov lahko dobite praviloma vsak dan po telefonu (03 423 34-19) od 13:00 do 13:15 in osebno ob 13:15. Prosimo, da ta čas upoštevate, saj so takrat na voljo vsi odgovorni oddelčni delavci, ki Vam lahko posredujejo natančne in popolne informacije o zdravstvenem stanju svojca. Informacije izven tega časa so mogoče le za novo sprejete bolnike, za ostale pa samo po predhodnem dogovoru z odgovornim zdravnikom.