Osebje

Osebje


8 zdravnikov specialistov:
prof. dr. Matej Podbregar, dr. med., specialist interne medicine in intenzivne medicine,
prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., specialist interne medicine in intenzivne medicine,
prim. Rafael Skale, dr. med., specialist interne medicine in intenzivne medicine,
dr. Roman Parežnik, dr. med., specialist interne medicine in intenzivne medicine,
Barbara Hudournik, dr. med., specialistka interne in intenzivne medicine,
Miha Mežnar, dr. med., specialist interne medicine,
asist. Janko Vlaović, dr. med., specialist pnevmologije,
Marko Gulan, dr. med., specialist interne medicine,
Borut Žgavc, dr. med., specialist interne medicine.

3 zdravniki specializanti,
20 diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov,
6 zdravstvenih tehnikov.