Osebje

Osebje


6 zdravnikov specialistov:
prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., specialist interne medicine in intenzivne medicine,
prim. Rafael Skale, dr. med., specialist interne medicine in intenzivne medicine,
doc. dr. Roman Parežnik, dr. med., specialist interne medicine in intenzivne medicine,
Barbara Hudournik, dr. med., specialistka interne in intenzivne medicine,
Miha Mežnar, dr. med., specialist interne medicine,
asist. Janko Vlaović, dr. med., specialist pulmologije.

3 zdravniki specializanti,
11 diplomiranih medicinskih sester,
14 zdravstvenih tehnikov,
1 administratorka.