Osebje

Osebje


3 zdravniki specialisti:
Ivo Matek, dr. dent. med., specialist oralne kirurgije,
Lampros Skamagkoulis, dr. dent. med., specialist maksilofacialne kirurgije,
Tomaž Špindler, dr. dent. med., dr. med., specialist maksilofacialne kirurgije.

3 zdravniki specializanti,
1 diplomirana medicinska sestra,
4 srednje medicinske sestre,
1 administratorka.