Osebje

Osebje


5 zdravnikov specialistov:
Ivo Matek, dr. dent. med., specialist oralne kirurgije,
Lampros Skamagkoulis, dr. dent. med., specialist maksilofacialne kirurgije,
Tomaž Špindler, dr. dent. med., dr. med., specialist maksilofacialne kirurgije,
Peter Weber, dr. dent. med., dr. med., specialist maksilofacialne kirurgije,
Matic Polak, dr. dent. med., dr. med., specialist oralne kirurgije.

1 zdravnik specializant,
1 diplomirana medicinska sestra,
4 srednje medicinske sestre,
1 administratorka.