Oddelek za medicinsko rehabilitacijo

Osnovna dejavnost oddelka za medicinsko rehabilitacijo je skrb za zgodnjo medicinsko rehabilitacijo hospitaliziranih ter zgodnjo in nadaljevalno medicinsko rehabilitacijo ambulantnih bolnikov, ki zdravljenje nadaljujejo v specialističnih ambulantah bolnišnične poliklinike. S svojimi storitvami oskrbujemo gravitacijsko območje, ki se za posamezne stroke giblje med 130.000 in 220.000 prebivalci. Izvajamo kakovostno fizikalno terapijo in zgodnjo medicinsko rehabilitacijo politravmatiziranih, kritično bolnih ali dihalno ogroženih bolnikov, bolnikov s poškodbami in obolenji gibal ter bolnikov z internističnimi in nevrološkimi obolenji. Uspešno izvajamo tudi zgodnjo vertikalizacijo bolnikov po poškodbah hrbtenice ter zgodnjo rehabilitacijo bolnikov po amputacijah na spodnjih udih z učenjem hoje s pomočjo pnevmatične šolske proteze. Smo edini v Sloveniji, ki od začetka do konca rasti redno spremljamo otroke s cerebralno paralizo. Za nudenje vseh storitev fizikalne terapije in rehabilitacijske medicine je oddelek organiziran v sedem terapevtskih skupin: - za respiratorno terapijo, - za rehabilitacijo internističnih bolnikov, - za rehabilitacijo travmatoloških bolnikov, - za rehabilitacijo ortopedskih bolnikov, - za rehabilitacijo nevroloških bolnikov, - za delovno terapijo, - za rehabilitacijo ambulantnih bolnikov. Smo medregijski referenčni center za elektrodiagnostiko in elektroterapijo bolnikov s poškodbami in obolenji živčno-mišičnega sistema, predvsem perifernimi živčnimi lezijami. Organizirano imamo delovno terapijo in oskrbo bolnikov s kompresijskimi oblačili ter vsemi potrebnimi statičnimi in dinamičnimi ortozami. Smo medregijski center za opravljanje pripravništva fizioterapevtk in delovnih terapevtk iz vseh zdravstvenih domov in zdravilišč celjske regije. Razvili smo sodobne oblike zgodnje medicinske rehabilitacije in sledimo vsem aktualnim novostim. Letno zdravimo približno 9.000 hospitaliziranih in 18.300 ambulantnih bolnikov.

 

Naročanje na specialistične preglede


Bolniki se morajo na ambulantni pregled predhodno naročiti bodisi:

  • pisno tako, da napotnico pošljejo na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Ambulanta za medicinsko rehabilitacijo, Oblakova ulica 5, 3000 Celje; datum pregleda dobijo po pošti;
  • po telefonu na številko (03) 423 36 26 vsak delavnik od 8.00 do 14.00 ure;
  • po elektronski pošti na e-naslov: enarocanje@sb-celje.si .

Če je za vašo zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje, kar je razvidno iz Potrdila o izdani eNapotnici, se lahko sami naročite preko spletne strani zvem.ezdrav.si oz. narocanje.ezdrav.si (https://narocanje.ezdrav.si/ na razpoložljivi termin oz. okvirni termin. pri naročanju potrebujete številko eNapotnice in številko ZZZS pacienta.

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnih seznamov je prim. mag. Lidija Plaskan, dr. med..

Bolnike naročamo ob točno določenem času in prosimo, da na pregled prihajajo točno. Pred pregledom se morajo bolniki obvezno vpisati v računalnik na vpisnih mestih v glavni avli bolnišnice (vhod št. 1)! Nalepke, ki jih dobite pri vpisu, prinesite s seboj. Če bolnik na pregled ne more priti, prosimo, da nam to pravočasno sporoči na telefonsko številko (03) 423 36 26, vsak delavnik od 8.00 do 14.00 ure, da lahko v njegovem terminu naročimo drugega. Nujnih fiziatričnih pregledov ni! Vljudno prosimo:

  • da napotni zdravnik na napotnici napiše svoje klinično vprašanje;
  • da bolniki s seboj prinesejo že obstoječo, vendar samo aktualno medicinsko dokumentacijo (izvid ortopeda, travmatologa, nevrologa itd., EMG, RTG, UZ idr.), RTG slik ne smete zvijati ali prepogibati;
  • da bolniki, ki prihajajo za predpis medicinsko tehničnih pripomočkov, prejšnji pripomoček (samo zadnjega) obvezno prinesejo s seboj, ker smo ga dolžni po pravilniku OZZ vsakokrat preveriti.

Delovni čas in čakalne dobe

Info:

Informativni telefon: (03) 423 36 26

Predstojnica oddelka

prim. mag. Lidija Plaskan, dr. med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine

Glavna fizioterapevtka oddelka

Natalija Kroflič, dipl. fiziot.