Ambulanta za medicinsko tehnične pripomočke

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Sreda

9.00 - 14.30

Prim. mag. Lidija Plaskan, dr. med.,
dr. Ana Golež, dr. med.


Čakalne dobe