Fiziatrična ambulanta

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
Torek

           8.00 - 17.00

Prim. asist. mag. Lidija Plaskan, dr. med.
Dr. Ana Golež, dr. med.
Četrtek            8.00 - 13.00 Prim. asist. mag. Lidija Plaskan, dr. med.
Četrtek

         13.00 - 19.00

Prim. asist. mag. Lidija Plaskan, dr. med.
Dr. Ana Golež, dr. med. menjaje
Petek            8.00 - 14.00 Dr. Ana Golež, dr. med.


Čakalne dobe