Osebje

Osebje


3 zdravnice specialistke:
prim. mag. Lidija Plaskan, dr. med., specialistka fizikalne medicine in rehabilitacije,
dr. Ana Golež, dr. med, specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine,
Tanja Čanč, dr. med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine.

3 zdravnice specializantke,
18 diplomiranih fizioterapevtk,
10 višjih fizioterapevtk,
2 diplomirani delovni terapevtki,

2 višja delovna fizioterapevtka,
1 diplomirani zdravstvenik.