Osebje

Osebje


Dva zdravnika specialista:
prim. asist. mag. Lidija Plaskan, dr. med.,
dr. Ana Golež, dr. med.

2 zdravnika specializanta,
18 diplomiranih fizioterapevtk,
10 višjih fizioterapevtk,
2 diplomirani delovni terapevtki,

2 višja delovna fizioterapevtka,
1 diplomirani zdravstvenik.