Triažna fiziatrična ambulanta

Delovni čas:

Dan v tednu Delovni čas ambulante Zdravnik
 Ponedeljek

 8.00 do 13.00

Prim. asist. mag. Lidija Plaskan, dr. med.,
Dr. Ana Golež, dr. med.


Čakalne dobe