Osebje

Osebje


3 zdravniki specialisti:

  • Damjana Hrastnik, dr. med., specialistka nuklearne medicine,
  • Matjaž Pustovrh, dr. med., specialist nuklearne medicine,
  • Vesna Kolar, dr. med., specialistka nuklearne medicine.


2 zdravnici specializantki nuklearne medicine,
5 inženirjev radiologije,
1 srednja medicinska sestra,
radiofarmacevt.