Osebje

Osebje


2 zdravnika specialista:

  • Damjana Hrastnik, dr. med., specialistka nuklearne medicine,
  • Matjaž Pustovrh, dr. med., specialist nuklearne medicine.


2 zdravnika specialista internista - zunanja sodelavca

3 zdravnice specializantke nuklearne medicine,
5 inženirjev radiologije,
1 srednja medicinska sestra,
radiofarmacevt.