Ortopedski konzilij

Delovni čas:
Dan v tednu Delovni čas ambulante
Torek (klinični konzilij)

14.00 - 15.00