Osebje

Osebje


7 zdravnikov specialistov:
Marko Kotnik, dr. med., specialist ortopedije,
doc. dr. Matjaž Sajovic, dr. med., specialist ortopedije,
mag. Janez Podobnik, dr. med., specialist ortopedije,
Igor Bukovnik, dr. med., specialist ortopedske kirurgije,
Marko Mihelak, dr. med., specialist ortopedske kirurgije,
Igor Vučajnk, dr. med., specialist ortopedske kirurgije,
Domen Stropnik, dr. med., specialist ortopedske kirurgije.


6 diplomiranih medicinskih sester,
7 medicinskih sester,
8 zdravstvenih tehnikov,
1 administratorka.