Osebje

Osebje


6 zdravnikov specialistov:
Marko Kotnik, dr. med., specialist ortopedije,
doc. dr. Matjaž Sajovic, dr. med., specialist ortopedije,
mag. Janez Podobnik, dr. med., specialist ortopedije,
Igor Bukovnik, dr. med., specialist ortopedske kirurgije,
Marko Mihelak, dr. med., specialist ortopedske kirurgije
Igor Vučajnk, dr. med., specialist ortopedske kirurgije

1 zdravnik specializant,
6 diplomiranih medicinskih sester,
7 medicinskih sester,
8 zdravstvenih tehnikov,
1 administratorka.