Osebje

Osebje


Osem zdravnikov specialistov:
Lea Zupan, dr. med., specialistka otorinolaringologije,
Bojan Dovnik, dr. med., specialist otorinolaringologije,
mag. Božidar Kroflič, dr. med., specialist otorinolaringologije,
Matej Kolar, dr. med, specialist otorinolaringologije,
mag. Matej Delakorda, dr. med., specialist otorinolaringologije,
Andrej Florjan, dr. med., specilalist otorinolaringologije,
Jernej Novak, dr. med., specialist otorinolaringologije,
Blaž Jelenko, dr. med., specialist otorinolaringologije.

3 zdravnice specializantke,
15 diplomiranih medicinskih sester,
1 višja medicinska sestra,
14 zdravstvenih tehnikov,
1 bolničarka.