Osebje

Osebje


Sedem zdravnikov specialistov:
Lea Zupan, dr. med., specialistka otorinolaringologije,
Bojan Dovnik, dr. med., specialist otorinolaringologije,
mag. Božidar Kroflič, dr. med., specialist otorinolaringologije,
Matej Kolar, dr. med, specialist otorinolaringologije,
dr. Matej Delakorda, dr. med., specialist otorinolaringologije,
Andrej Florjan, dr. med., specilalist otorinolaringologije,
Jernej Novak, dr. med., specialist otorinolaringologije.

4 zdravnice specializantke,
17 diplomiranih medicinskih sester,  
14 zdravstvenih tehnikov,
1 bolničarka.