Oddelek za patologijo in citologijo

Oddelek za patologijo in citologijo opravlja storitve s področja patološke morfologije in citologije za potrebe bolnišnic, zdravstvenih domov, zasebnih ambulant ter sodišč v celjski regiji in širše. Oddelek je razdeljen na dve enoti: 1. Enota za patomorfološko dejavnost, ki opravlja avtopsije in biopsije, 2. Enota za citološko dejavnost, ki opravlja dela na področju klinične citologije in eksfoliativne ali ginekološke citologije. Opravljamo obdukcije bolnikov, ki so umrli v Splošni bolnišnici Celje in drugih bolnišnicah. Sodne obdukcije opravljamo za Okrožno sodišče v Celju. Delovni čas oddelka je od 8. - 15. uro. Material iz oddelkov sprejemamo v obeh laboratorijih med 8. in 15. uro. Izven rednega delovnega časa imamo organizirano dežurno službo. Takrat material sprejema dežurni obdukcijski pomočnik. V prosekturi imamo organizirano 24-urno dežurstvo. Pokojne sprejemamo 24 ur na dan, prav tako lahko 24 ur na dan pogrebne službe pokojne odpeljejo z oddelka.   Vsak delovni dan ob 8. uri dajemo informacije svojcem bolnikov, ki so umrli v naši bolnišnici.

 

Enota za patologijo

Navodila

Delovni čas in čakalne dobe

Za svojce:

Posredovanje informacij: Od ponedeljka do petka ob 8.00 uri. Informativni telefon: (03) 423 36 34

Predstojnica oddelka

prim. Simona Šramek-Zatler, dr. med., specialistka patologije in sodne medicine

 

Glavna inženirka oddelka

Polona Škarja, mag. lab. biomed.